ΒΕΝΕΤΙΑ 7-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IUAV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Η όλη διαδικασία από την αρχική αίτηση που υπέβαλα ως ενδιαφερόμενη έως την τελική υποβολή δικαιολογητικών/ παραστατικών μετακίνησης ήταν πολύ εύκολη.

Η ενημέρωση για τις διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν και τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσω ήταν πλήρης και συνεχής.  Η ανταπόκριση του Γραφείου ERASMUS+ και του προσωπικού του ΕΛΚΕ που χειρίζεται το οικονομικό σκέλος του προγράμματος ήταν άμεση.

Οι οδηγίες και πληροφορίες που δόθηκαν προκειμένου να οργανωθεί το ταξίδι και να συναντήσω το προσωπικό στο Πανεπιστήμιο IUAVήταν πολύ κατατοπιστικές.

Hέγκριση μετακίνησης και υπογραφή των σχετικών εγγράφων εκ μέρους των Υπευθύνων έγινε χωρίς αναίτιες καθυστερήσεις.

Κατά την επιστροφή η απόδοση των παραστατικών/ δικαιολογητικών και εκκαθάριση ήταν άμεση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ IUAV

Η Υπεύθυνη του αντίστοιχου γραφείου του Πανεπιστημίου Υποδοχής ήταν πλήρως ενημερωμένη για την άφιξη μου. Είχε συνταχθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο μου κοινοποιήθηκε κατά την πρώτη μας συνάντηση και το οποίο συμπεριλάμβανε συναντήσεις με το προσωπικό των Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η συνάντηση με το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου IUAVήταν καθημερινή.

Επίσης υπήρξε ξενάγηση από το προσωπικό σε άλλα κτήρια (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κτήριο συνεδρίων) και εκτενείς συζητήσεις για θέματα του ενδιαφέροντός μας αλλά και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Η μετακίνησή μου στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS+ ήταν για μένα αρχικά μία ιδέα που φοβόμουν ότι δε θα υλοποιηθεί. Διαπίστωσα ότι η μετακίνηση όχι μόνο υλοποιήθηκε, αλλά ήταν πολύ όμορφη, εποικοδομητική, ευχάριστη και κυρίως εύκολη χάρη στην προθυμία και την πλήρη γνώση του αντικειμένου εκ μέρους της Έλενας Παπαδογεωργάκη και της Μαρίας Κουντουράκη.

Με πολλές ευχαριστίες και εκτίμηση,

Ιωάννα Κάβαλου

Υπάλληλος ΙΔΑΧ & Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Πολυτεχνείου Κρήτης

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Χανιά

Τηλ: 2821037049

e-mail: ikavalou@mail.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012