Π.Μ.Σ"Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά"|Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με το ΦΕΚ (2815/τ. Β’/16-7-2018).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά. H Ειδίκευση στοχεύει στην διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην ειδίκευση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών για την προστασία του, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.

Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα συστήματα, έξυπνα υλικά) όσον αφορά στην αρχιτεκτονική τεχνολογία, στην θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης. Η πολιτιστική διαχείριση των μνημείων αλλά και του περιβάλλοντος, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (νέα, έξυπνα συστήματα, ψηφιακές τεχνολογίες και υλικά) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν τα ενδιαφέροντα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, workshops, επιστημονικές επισκέψεις, καθώς και ομιλίες διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών.
Την φετινή χρονιά 2020-21 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:
Α.  εξ αποστάσεως παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο on line 
Β. δια ζώσης εντατικά τριήμερα/τετραήμερα σεμινάρια σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα συμβάλλουν με ομιλίες και συμμετοχή στα εργαστήρια διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση https://e-graduate.tuc.gr/ έως 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. 2020-2021

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.arch.tuc.gr

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012