Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Postdoc/PhD positions on Control Systems | Laboratory of Control Systems in the department of Electrical & Computer Engineering of the Technical University of Crete

One Postdoc position and one PhD position are available on nonlinear control of delay systems, with an emphasis on data-driven approaches and with application to connected/automated vehicles. The researchers should have a strong background/interest in control theory, with emphasis on adaptive/learning control and distributed parameter systems; background/interest on numerical analysis and traffic/vehicle systems are highly desirable. Good programming abilities are also required. The researchers should be motivated and committed to work independently.  

The potential applicants should send their CV, including the names of two potential referees, to bekiaris-liberis<στο>ece.tuc.gr (Assistant Professor Nikolaos Bekiaris-Liberis https://users.isc.tuc.gr/~nlimperis/). 

The work will be performed at the Control Systems Laboratory in the Electrical & Computer Engineering department of Technical University of Crete, located in the city of Chania, Greece.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012