Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε |Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

1. Μηχανικός για Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Μηχανικοί ΑΕΙ /Επιστήμονες Υλικών

ΡΙΤΣΩΝΑ | ΘΗΒΑ

Περιγραφή

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε . στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Σχηματαρίου (76ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε έργα Τεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης στην περιοχή των επιστρωμάτων προηγμένων κεραμικών, μεταλλικών και σύνθετων υλικών αναζητά Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση.

Αντικείμενο:

 • Παροχή υπηρεσιών, καθημερινή εργαστηριακή ενασχόληση και υλοποίηση μελετών στα πλαίσια βιομηχανικών ερευνητικών έργων του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης στην περιοχή των υλικών (μεταλλικά, βιοκεραμικά, ινώδη και πολυμερικά καθώς και συνδυασμούς αυτών)
 • Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων, παρουσίαση & δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά με υψηλό impact factor, συμμετοχή στη συγγραφή και προετοιμασία ερευνητικών τεχνολογικών προτάσεων σε φορείς χρηματοδότησης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή ισότιμης Σχολής του Εξωτερικού αναγνωρισμένης στην Ελλάδα (με πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Εμπειρία στην υλοποίηση βιομηχανικών και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (Ευρωπαϊκά ή εθνικά), συγγραφή παραδοτέων και τεχνικών εκθέσεων
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργάνωση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα :

 • Εξειδίκευση με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην τεχνολογική περιοχή των επικαλύψεων σύνθετων υλικών και λεπτών υμενίων (Ενδεικτικά: προηγμένα κεραμομεταλλικά, σύνθετα πολυμερικά, βιοσυμβατά υλικά)
 • Εμπειρία σε εργαστηριακές μετρήσεις και τεχνικές μορφοποίησης υλικών (αιωρήματα, sol-gel, επικαλύψεις με διάφορες τεχνικές π.χ θερμικός ψεκασμός)
 • Εμπειρία στην συγγραφή Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια και σε παρουσιάσεις ως ομιλητής/ρια σε επιστημονικά Συνέδρια
 • Ευελιξία στην αναζήτηση και μελέτη νέων τεχνολογικών γνώσεων
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Παροχές

 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και προοπτικές εξέλιξης στο οικοσύστημα καινοτομίας με τεχνολογίες αιχμής

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλετε το CV σας στο email: rtd.office@mirtec.gr

 

2. Μηχανικός για Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Μηχανικοί ΑΕΙ /Επιστήμονες Υλικών

Πλήρης απασχόληση

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε . στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Σχηματαρίου (76ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) προκειμένου να καλύψει ανάγκες της στους τομείς παροχής υπηρεσιών τεχνολογικής έρευνας & ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των προηγμένων ανόργανων μη μεταλλικών υλικών αναζητά Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση.


Αντικείμενο:

 • Ερευνητής/ρια στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης προηγμένων ανόργανων μη μεταλλικών Υλικών (ενδεικτικά προηγμένα κεραμικά, βιοκεραμικά, καταλυτικά υλικά κ.α.)
 • Προετοιμασία ερευνητικών τεχνολογικών προτάσεων σε φορείς χρηματοδότησης, Υλοποίηση και Διαχείριση βιομηχανικών και Ευρωπαϊκών/Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού, Επιστήμονα Υλικών, Φυσικού, Χημικού ή ισότιμης Σχολής του Εξωτερικού αναγνωρισμένης στην Ελλάδα (με πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Εξειδίκευση με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορικό στην τεχνολογική περιοχή των προηγμένων ανόργανων μη μεταλλικών Υλικών. Ενδεικτικά: προηγμένων κεραμικών και πυρίμαχων υλικών, βιοκεραμικών, καταλυτικών υλικών, τεχνολογιών κόνεων/αιωρημάτων/διαλυμάτων/sol gel και τεχνικών μορφοποίησης
 • Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση βιομηχανικών και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (Ευρωπαϊκά ή εθνικά), συγγραφή παραδοτέων και εκθέσεων
 • Ευελιξία στην αναζήτηση και μελέτη νέων τεχνολογικών γνώσεων
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Εμπειρία στην συγγραφή Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια και σε παρουσιάσεων ως ομιλητής/ρια σε επιστημονικά Συνέδρια
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργάνωση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία 3+ έτη σε παρόμοια θέση
 • Γνώση διαδικασιών/οδηγών/κανόνων συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Συμμετοχή σε αναπτυξιακά έργα νέων Υλικών σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Εμπειρίασε Additive manufacturing/3D printing

Παροχές

 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και προοπτικές εξέλιξης στο οικοσύστημα καινοτομίας με τεχνολογίες αιχμής

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλετε το CV σας στο email: rtd.office@mirtec.gr

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012