Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εκδήλωση για τον εκατομμυριοστό φοιτητή ERASMUS

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε στις 18/10/2002 εκδήλωση εορτασμού και ενημέρωσης στα πλαίσια της εβδομάδας του εκατομμυριοστού (1.000.000) φοιτητή ERASMUS. Στην εκδήλωση παρέστησαν φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus στο παρελθόν, φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και εισερχόμενοι φοιτητές συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012