Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

2ήμερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής 'ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ' 29-30 Μαρτίου 2004

<script language='Javascript'>

 

</script>

 

Tο Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε 2ήμερο σεμινάριο συμβουλευτικής με τίτλο «Οι Παράγοντες Επιτυχίας στην Εύρεση Εργασίας» που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 29-30 Μαρτίου 2004.

 

 

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 6 ώρες. Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εξής :

1) Η ανάλυση μιας ευρείας γκάμας διαθέσιμων μεθόδων αναζήτησης εργασίας από τις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξει την καταλληλότερη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους στόχους του, τις διαθέσιμες ευκαιρίες και τους πιθανούς περιορισμούς στον τομέα του.

2) Η ανάδειξη του δυναμικού του υποψήφιου, ξεκινώντας από το πώς θα συντάξει το βιογραφικό του σημείωμα, μέχρι το πώς θα ανταποκριθεί στη συνέντευξη και στα τεστ επιλογής

3) Η ψυχολογική παράμετρος ως παράγοντας επιτυχίας στην αναζήτηση εργασίας.

4) Η διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας.

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα του σεμιναρίου αποτέλεσαν τα παρακάτω:

· Πώς μπορεί να αξιοποιήσει κανείς από μια γκάμα εναλλακτικών μεθόδων εύρεσης εργασίας εκείνες που θα του φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα;

· Τι στόχο έχει και τι περιλαμβάνει η διαδικασία επιλογής;

· Πώς προσελκύουν οι επιχειρήσεις υποψηφίους και τι θέλουν να ξέρουν για αυτούς;

· Πώς και τι μπορούν να μάθουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρουν;

· Πώς γράφεται και πώς διαβάζεται ένα βιογραφικό σημείωμα;

· Πώς γράφεται και πώς διαβάζεται μια συνοδευτική επιστολή;

· Πώς προετοιμάζεται κανείς για τη συνέντευξη επιλογής;

· Τι ερωτήσεις συνηθίζουν να κάνουν οι υπεύθυνοι επιλογής στη συνέντευξη;

· Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι καλούνται να συμπληρώσουν ψυχομετρικά τεστ στη διαδικασία επιλογής (τεστ ικανοτήτων, τεστ προσωπικότητας κλπ.);

· Τι είναι τα δείγματα έργου και τα κέντρα αξιολόγησης;

· Τι μπορεί να μάθει κανείς από τις εμπειρίες ανθρώπων που αναζητούν εργασία;

· Πώς αισθάνεται εκείνος που αναζητεί εργασία και τι μπορεί να αναπτερώσει το ηθικό του;

· Πώς ο τρόπος που σκέφτεται κάποιος εμποδίζει την ευνοϊκή έκβαση στην αναζήτηση εργασίας;

· Πώς ο τρόπος που σκέφτεται κάποιος εμποδίζει την καλύτερη επίδοσή του στους διαγωνισμούς πρόσληψης;

· Πώς αντιμετωπίζεται ή αξιοποιείται η αποτυχία;

· Διαχείριση της επιτυχίας. Βασικές αρχές στη διαχείριση των εντυπώσεων: Πώς κερδίζεται το παιχνίδι των εντυπώσεων; Στυλιζάρισμα vs. ιδιαιτερότητα.

 

 

 

 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 76 φοιτητές/τριες. Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται το πλήθος φοιτητών/τριών και το ποσοστό συμμετοχών ανά (1) Τμήμα,

(2) Φύλο και (3) έτος φοίτησης.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Συμμετοχές ανά τμήμα

 

 

ΤΜΗΜΑΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ%
Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης3951%
Μηχ. Ορυκτών Πόρων45%
Ηλεκτρ. Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ2027%
Μηχανικοί Περιβάλλοντος1317%
ΣΥΝΟΛΟ76100%

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Συμμετοχές ανά φύλο

 

 

ΦΥΛΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ%
ΑΝΔΡΕΣ4458%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ3242%
ΣΥΝΟΛΟ76100%

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Συμμετοχές ανά έτος

 

 

ΕΤΟΣΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ%
1ο - 3ο45%
4ο1418%
5ο - Τελειόφοιτοι4560%
Μεταπτυχιακοί1317%
ΣΥΝΟΛΟ76100%

 

 

 

 

 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από όπου προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τη θεματολογία του σεμιναρίου περισσότερο ενδιέφεραν τα θέματα της 2ης ημέρας με ποσοστό 52% των συμμετοχόντων, ενώ το 92% θεώρησε κατάλληλη την περίοδο που διοργανώθηκε το σεμινάριο.

 

 

 

 

Στους συμμετέχοντες, μέσω του ερωτηματολογίου δόθηκε η δυνατότητα να αναφέρουν για ποια θέματα συμβουλευτικής θα τους ενδιέφερε να πληροφορηθούν μέσω σεμιναρίων, να αναφέρουν τυχόν παράπονα και προτάσεις για βελτίωση.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012