Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ημερίδα με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στη Β. Αμερική»

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στη Β. Αμερική». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 17 Μαΐου 2006. Η διάρκεια της ημερίδας ήταν 1 ώρα και απευθυνόταν κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές. Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε σχετικό έντυπο υλικό.

Οι ομιλητές ήταν οι εξής:

 1. ο κ. Ν. Τουρίδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Fulbright που μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στις ΗΠΑ και
 2. η κα Κ. Αγγελοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Σπουδών της Καναδικής Πρεσβείας που μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στον Καναδά

 

 

Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 35 φοιτητές εκ των οποίων οι 5 ήταν γυναίκες.

Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν
παρουσιάζονται το πλήθος φοιτητών/τριών και το ποσοστό συμμετοχών ανά (1) Τμήμα, (2) Φύλο και (3) έτος φοίτησης.

 

 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από όπου προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

 

 

Στους συμμετέχοντες, μέσω του ερωτηματολογίου δόθηκε η δυνατότητα

να αναφέρουν για ποια θέματα σπουδών ή εργασίας
θα τους ενδιέφερε να πληροφορηθούν μέσω σεμιναρίων,

να αναφέρουν τυχόν παράπονα και προτάσεις για βελτίωση.

 

Άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές να ενημερωθούν:

 1. Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 2. Τρόπους χορήγησης υποτροφιών (ΙΚΥ, Ιδιωτικά Ιδρύματα)
 3. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα & Ευρώπη
 4. Συμπλήρωση αίτησης για μεταπτυχιακά και υποτροφίες
 5. Ενημέρωση για TOEFL, GRE, GMAT
 6. ΔΟΑΤΑΠ
 7. Βιογραφικό & συστατικές επιστολές
 8. Ελληνικά ή ευρωπαϊκά κέντρα ερευνών
 9. Πρακτική Άσκηση
 10. Εργασία παράλληλα με σπουδές
 11. Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα
 12. Ερευνητική δραστηριότητα
 13. Πολιτιστική ανταλλαγή φοιτητών – ERASMUS/Leonardo
 14. Παρουσιάσεις αποφοίτων του ΠΚ που έχουν κάνει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό

 

 

Παράπονα:

 1. Μικρή Διάρκεια
 2. Ακατάλληλη Ημερομηνία

 

 

Βελτιώσεις:

 1. Περισσότεροι ομιλητές
 2. Διεξαγωγή ημερίδων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012