Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σεμινάριo Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα «Επαγγελματικός φάκελος (portfolio): ένα εργαλείο αυτογνωσίας και προβολής προσόντων» στις 30 Μ

 

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Δ1: Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσω Σεμιναρίων) για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με τίτλο «Επαγγελματικός Φάκελος (Portfolio): Ένα εργαλείο αυτογνωσίας και προβολής προσόντων». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2011, σε αίθουσα του Πολυτεχνείου Κρήτης, και η διάρκειά του ήταν 3 ώρες. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι  βασικοί μαθησιακοί στόχοι αφορούσαν στα εξής:

  1. Το portfolio ως ένα ανερχόμενο εργαλείο αυτοαξιολόγησης και προβολής προσόντων και επιτευγμάτων.
  2. Στόχοι, μορφές, πιθανό περιεχόμενο και διαδικασία ανάπτυξης συμβατικού και ηλεκτρονικού portfolio.
  3. Προσωπική διερεύνηση δυνητικών οφελών και τρόπου αξιοποίησης ενός portfolio.
  4. Ενίσχυση αυτογνωσίας ως προς τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις αξίες και τα επιτεύγματα.
  5. Σχεδιασμός βασικών διαστάσεων προσωπικού portfolio, με βάση τη γνώση του επιθυμητού είδους απασχόλησης και την αυτογνωσία.
  6. Στοχοθεσία για την κάλυψη ελλείψεων ή την ενίσχυση προσόντων.

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν τα εξής έντυπα:

-          Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας, έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείο Κρήτης.

-          Πληροφοριακό τρίπτυχο για το portfolio, κατάλογος πιθανού περιεχομένου και φύλλο εργασίας (αναπτύχθηκαν ειδικά για το εργαστήριο).

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο σεμινάριο περιλάμβανε τις μεθόδους της διάλεξης, της ατομικής εργασίας και της εργασίας σε μικρές ομάδες. Παρουσιάστηκαν επίσης παραδείγματα e-portfolios.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012