Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σεμινάριo Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα ««ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» στις 3 Ιουνίου 2011

Σεμινάριo Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα 'Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής'  στις 3 Ιουνίου Μαΐου 2011

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Δ1: Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσω Σεμιναρίων) για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με τίτλο «Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2011, σε αίθουσα του Πολυτεχνείου Κρήτης, και η διάρκειά του ήταν 3 ώρες. Συντονίστρια του εργαστηρίου ήταν η ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης κα Ελισσάβετ Εκκεκάκη.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και σε αποφοίτους. Οι  βασικοί μαθησιακοί στόχοι αφορούσαν στα εξής:

  1. Στόχοι, μορφές και φάσεις μιας συνέντευξης επιλογής προσωπικού/συνεργατών.
  2. Στάση προς τη συνέντευξη ως αμοιβαία αξιολόγηση και εμπειρία μάθησης.
  3. Σημασία, διαστάσεις και τρόπος προετοιμασίας για την αποτελεσματική παρουσία στη συνέντευξη.
  4. Πιθανές ερωτήσεις ανάλογα με τη φάση της συνέντευξης και τρόπος ανταπόκρισης.
  5. Παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση εντυπώσεων (λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά).
  6. Αυτοαξιολόγηση και συμπεριφορά μετά τη συνέντευξη.
  7. Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης.

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν τα εξής έντυπα:

-          Η Συνέντευξη επιλογής, Ψυχομετρικά εργαλεία, Τεστ ικανοτήτων & Ερωτηματολόγια, έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείο Κρήτης.

-          «Φάσεις της συνέντευξης επιλογής και συμπεριφορά του υποψηφίου».

-          «Ρόλοι» παρατηρητών και συνεντευκτή, με επισημάνσεις για τα σημαντικά στοιχεία της λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς.

-          Φύλλα εργασίας (επιλογές σταδιοδρομίας, αυτοαξιολόγηση μετά τη συνέντευξη).

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο σεμινάριο περιλάμβανε τις μεθόδους της διάλεξης, της ατομικής εργασίας, της εργασίας σε μικρές ομάδες, του παιχνιδιού ρόλων (προσομοίωση συνέντευξης) και του καταιγισμού ιδεών. Παρουσιάστηκε επίσης σενάριο συνέντευξης στην ολομέλεια για σχολιασμό.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012