Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21/7/2011: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών το

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
http://career.duth.gr/cms/files/didaktoriko_auth_040711.pdf

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012