Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έκδοση των Συμβάσεων Πρακτικής 

                  

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, σε ΕΝΑ αρχείο PDF, με όνομα με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, όπως π.χ. : PAPADOPOULOS GIORGOS-DIKAIOLOGHTKA,  στο Γραφείο Πρακτικής.

 

(λεπτομέρειες στο τέλος της σελίδας)

 

 


Η σειρά των δικαιολογητικών ΠΑΡΑΚΑΛΩ να είναι η κάτωθι: 

 

 

1) Αποδεικτικό ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, πρώην ΑΜ.ΙΚΑ.)

 

To AMA είναι ένα απολύτως απαραίτητο δικαιολογητικό για την ασφάλισή των φοιτητών έναντι επαγγελματικού κινδύνου, όσο εργάζονται στα πλαίσια της πρακτικής. Οι περισσότεροι φοιτητές το έχουν, αν και  πολλοί δεν το γνωρίζουν.

-      Για όσους φοιτητές έχουν ή υποψιάζονται ότι έχουν ΑΜΑ (αν ο γονέας που σας ασφαλίζει είναι στο ΙΚΑ, το πιθανότερο είναι ότι θα έχετε και εσείς) θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν μπαίνοντας στον ισότοπο: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ 

 

 

 

Στην παραπάνω φόρμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία: ΑΜΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και εφόσον είναι σωστά, οδηγεί στην κάτωθι φόρμα, στην οποία φαίνεται το όνομά σας και το ΑΜΑ σας. Αυτήν τη φόρμα αντιγράφετε ως screenshot, κάντε crop αν χρειάζεται και την αποστέλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ως ΠΡΩΤΗ σελίδα του αρχείου PDF με τα δικαιολογητικά.

 

 

Εναλλακτικά του παραπάνω ιστότοπου, μπορείτε να δοκιμάσετε εδώ: https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx και να εισέλθετε στο Ασφαλιστικό Βιογραφικό του συστήματος ΑΤΛΑΣ. Για την εισαγωγή στην υπηρεσία χρειάζεται να ξέρετε τους κωδικούς σας στο taxisnet και το ΑΜΚΑ σας. Εφόσον τα καταφέρετε, παίρνετε ένα screenshot , όπου θα φαίνεται το ΑΜΑ σας και το όνομά σας. Παράδειγμα εδώ.  

 

-      Όσοι φοιτητές δεν έχουν Α.Μ.ΙΚΑ. , πλέον Α.Μ.Α., θα πρέπει να επισκεφτούν το ΙΚΑ, στη Λ. Σούδας, στο Μητρώο να βγάλουν ΑΜΕΣΑ!  

Για την έκδοση του ΑΜΑ χρειάζονται να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της ταυτότητάς τους (μη επικυρωμένη) και να γνωρίζουν το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ. Δεν απαιτείται να έχουν μαζί τους τη σύμβαση! Η διαδικασία είναι σχετικά γρήγορη.

 

Το έντυπο (βλέπε κάτωθι υπόδειγμα) που θα  λάβετε από το ΙΚΑ θα το αποστείλετε σκαναρισμένο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, πάλι ως ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF.

 

 

 

 

2) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας

 

Στη φωτοτυπία πρέπει να φαίνεται: Όνομα τράπεζας, ΙΒΑΝ, δικαιούχοι (προφανώς ένας από τους δικαιούχους πρέπει να είναι και ο φοιτητής).

 

 

 

Γίνονται δεκτοί λογαριασμοί τράπεζας ΜΟΝΟ σε ελληνικές τράπεζες.

Οποίος δεν έχει λογαριασμό θα πρέπει να εκδώσει.

Εναλλακτικά του βιβλιαρίου είναι ένα screenshot από internet banking ή μια βεβαίωση της τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ του λογαριασμού, αλλά και οι δικαιούχοι αυτού. Προφανώς, ο φοιτητής πρέπει να είναι ένας από τους δικαιούχους, όχι υποχρεωτικά ο πρώτος.

 

Το Γραφείο Πρακτικής μπορεί να σας παρέχει ένα απλό έγγραφο όπου βεβαιώνεται η υποχρεωτικότητα κατοχής ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

 

3) Εντολή Φοιτητή για την Τράπεζα που θα του αποδοθεί η αμοιβή του 

 

Το έντυπο αυτό αφορά στην εξουσιοδότηση του φοιτητή για την πληρωμή του σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Η εξουσιοδότηση απευθύνεται στο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, όμως το έντυπο υποβάλλεται στο Γραφείο Πρακτικής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

Το έντυπο συμπληρώνεται (ηλεκτρονικά ή στο χέρι) και υπογράφεται από το Φοιτητή με ΜΠΛΕ στυλό και στη συνέχεια το στέλνετε σκαναρισμένο, εντός του αρχείου PDF που προαναφέρθηκε.

 

Για τη συμπλήρωση του εντύπου ΔΕΝ απαιτείται υπογραφή από την Τράπεζα. Το έντυπο ΔΕΝ υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ, αλλά στο Γραφείο Πρακτικής με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

 

Στην Εντολή θα αναφέρετε τον λογαριασμό του Δικαιολογητικού Νο2

 

 Κατεβάστε το αρχείο εδώ

 

 

4) Aσφαλιστική Ικανότητα Φοιτητή (ιατροφαρμακευτική κάλυψη) κατά τη διάρκεια της πρακτικής

 

Το δικαιολογητικό αυτό είναι ένα νέο δικαιολογητικό που απαιτείται για τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση από το 2018 και μετά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον ΕΦΚΑ, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ενεργή ιατροφαρμακευτική κάλυψη (ως άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος από τους γονείς του) κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, το Πολυτεχνείο είναι υποχρεωμένο να τον ασφαλίσει. Στην πράξη το γεγονός αυτός σημαίνει λιγότερες καθαρές αποδοχές για τον φοιτητή, αφού η αμοιβή των 212 ευρώ είναι "μικτή" (αντιστοιχεί στο κόστος του φοιτητή για το έργο) και από το ποσό αυτό αφαιρούνται όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις. Έτσι στην περίπτωση ασφάλισης του φοιτητή και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η καθαρή αμοιβή του φοιτητή θα ανέρχεται στα 135 ευρώ περίπου τον μήνα.

Για να αποδείξετε αν τελικά έχετε ενεργή ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή όχι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Παρακάτω παρουσιάζονται διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι.

 

Α-ΤΡΟΠΟΣ: Μέσω της Πλατφόρμας του ΕΦΚΑ -Ασφαλιστική Ικανότητα "ΑΤΛΑΣ"

(Προσοχή!!! Άλλη η η πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ της πρακτικής άσκησης, απλή συνωνυμία!)

 

 

Ο καλύτερος τρόπος είναι να μπείτε στην εν λόγω πλατφόρμα με τους κωδικούς σας από το taxisnet και να πάρετε ένα screenshot με το όνομά σας και τη διάρκεια της κάλυψής σας. Δείτε τα παραδείγματα κάτωθι.

 

 Παράδειγμα screenshot που αποδεικνύει ασφαλιστική ικανότητα

 

 

B-ΤΡΟΠΟΣ: Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ 

 

Μέσω της παλιάς πλατφόρμας του ΙΚΑ που αναφέρεται και στο Δικαιολογητικό 1. Δείτε το link εδώ: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/

Πάρτε ένα screenshot της οθόνης που προκύπτει αφού βάλετε τα στοιχεία σας, όπου αναφέρεται ο χρόνος που ισχύει η ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη.

Δείτε το παράδειγμα εδώ:

 

Άρα για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από το Δικαιολογητικό 1 προκύπτει και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, οπότε το Δικαιολογητικό 4 δεν χρειάζεται!!!

 

Γ-ΤΡΟΠΟΣ: Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από  τον φορέα ασφάλισης του φοιτητή

 

 

Απευθυνθείτε στον φορέα που ασφαλίζεστε (ΤΣΜΕΔΕ, Δημόσιο, ΤΕΒΕ, κ.λπ.) και ζητήστε μια βεβαίωση της ασφαλιστικής σας ικανότητας. Σκανάρετε το έντυπο και στείλτε την με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που να μπορείτε να βρείτε το ζητούμενο έντυπο ηλεκτρονικά. Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει ενημερώστε το Γραφείο Πρακτικής για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι φοιτητές.

 

 

Δ-ΤΡΟΠΟΣ: Για τους φοιτητές κυπριακής καταγωγής που είναι ασφαλισμένοι στην Κύπρο ή γενικά φοιτητές ασφαλισμένοι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Οι φοιτητές αυτοί για να αποδείξουν την ασφαλιστική τους δυνατότητα μπορούν να στείλουν σκαρισμένη την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισής τους, που θα πρέπει, βεβαίως, να βρίσκεται σε ισχύ.

 

 

Έχοντας όλα τα δικαιολογητικά σε εικόνες, δημιουργείστε ΕΝΑ αρχείο pdf με όλα τα δικαιολογητικά, με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω.

 

Εναλλακτικά δημιουργείστε ένα αρχείο με τα τρία πρώτα δικαιολογητικά και ένα ξεχωριστό αρχείο για την ασφαλιστική ικανότητα.

 

 

Ένας τρόπος για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο αρχείο PDF, είναι να εισάγετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με τη σειρά που αναφέρονται, ΩΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, σε ένα έγγραφο Word, ΧΩΡΙΣ περιθώρια σελίδας, και στη συνέχεια να το μετατρέψετε-σώσετε σε μορφή pdf.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κάνετε σμίκρυνση στις εικόνες! Αυτές πρέπει να έχουν το φυσικό τους μέγεθος!!!  Ειδικά το Δικαιολογητικό 3 πρέπει να εκτυπώνεται σαν φωτοτυπία του πρωτοτύπου και όχι παραμορφωμένο!!!

 

 

Ως όνομα του αρχείου δώστε: «EPITHETO ΟΝΟΜΑ -DIKAIOLOGHTIKA» σε GREEKLISH!

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- 1 (χωρίς το Δικ. Νο4),


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- 2 (χωρίς το Δικ. Νο4) 

 

 

Αποστείλετε το αρχείο αυτό στο Γραφείο Πρακτικής με e-mail και θα λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail (όχι άμεσα, δεν γίνεται αυτόματα), εφόσον ληφθεί καλώς.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012