Πώς μπορώ να σαρώσω (scan) έγγραφα;

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει δύο συσκευές σάρωσης εγγράφων (scanners) με το αντίστοιχο λογισμικό σάρωσης και ψηφιακής επεξεργασίας εγγράφων που είναι εγκατεστημένα στους δύο (2) "σταθμούς εργασίας και πολυμέσων" του Τμήματος. Οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται:

 • Στο εισόγειο της Κεντρικής Κτιριακής Μονάδας (Γ.001) του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
 • Στο γραφείο του προσωπικού, στο εισόγειο της Νέας Κτιριακής Μονάδας (Κ2.007)(Ταχύρυθμο Κτίριο) του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Σύντομος οδηγός σάρωσης εγγράφου

Για να σαρώσετε ένα έγγραφο μέσω των σταθμών εργασίας και πολυμέσων προχωράτε στα παρακάτω βήματα:
1. Τοποθετήστε το έγγραφο σας στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Προσέχετε τα όρια σάρωσης και τους οδηγούς τοποθέτησης του εγγράφου που υπάρχουν πάνω στους σαρωτές.

2. Εκτελεστε την εφαρμογή "EPSON Scan", πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του σταθμού εργασίας και πολυμέσων.

3. Στο παράθυρο της εφαρμογής που εμφανίζεται, μπορείτε να πατήσετε την πλήκτρο "Preview" για να κάνετε μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας και να προχωρήσετε σε περαιτέρω ρυθμίσεις εφόσον χρειάζονται (π.χ. προσανατολισμός, επιλογή τμήματος της σελίδας κ.λπ.)

Αν τό έγγραφο δεν έχει τον κατάλληλο προσανατολισμό μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί περιστροφής του εγγράφου. 
 

4. Για να ξεκινήσει η σάρωση του εγγράφου σας πατήστε το πλήκρο "Scan" και στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε "ΟΚ".
Η σάρωση θα ξεκινήσει άμεσα.
5. Με την ολοκλήρωση της σάρωσης, το αρχείο σας θα αποθηκευτεί σε μορφή jpg, στο φάκελο "My Pictures" της περιοχής αρχείων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον πλήρη οδηγό σάρωσης εγγράφου που υπάρχει επάνω στο scanner.

Σύντομος οδηγός σάρωσης διαδοχικών εγγράφων μέσα σε αρχείο word

Ένας εναλλακτικός τρόπος σάρωσης εγγράφου είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εισαγωγή Εικόνας από Scanner που διαθέτει το πρόγραμμα MS Word.
Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου Word, το οποίο να περιέχει ένα σύνολο από σαρωμένες σελίδες με τη μορφή εικόνων.
Για να το πετύχετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίγετε το πρόγραμμα MS Word επιλέγοντας Start > Programs > Microsoft Word.
 2. Από το μενού επιλογών, επιλέγετε Insert > Picture > From Scanner or Camera....                                             
 3. Στη συνέχεια επιλέξτε Custom Insert. Τότε ανοίγει η εφαρμογή σάρωσης εγγράφου EPSON Scan όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ερώτηση. Έτσι μπορείτε να πατήσετε "Preview" για να κάνετε προεπισκόπηση, και "Scan" για να ξεκινήσει η διαδικασία σάρωσης.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση του εγγράφου, αυτό θα εμφανιστεί μέσα στο έγγραφο Word με τη μορφή εικόνας.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω την ποιότητα της σάρωσης (ανάλυση, αριθμός χρωμάτων κ.λπ.)

Αφού ανοίξετε το πρόγραμμα "EPSON Scan", έχετε κάποιες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τη σάρωση που θέλετε να κάνετε.

 1. Από την επιλογή "Image Type" μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της σάρωσης ("color" για έγχρωμη σάρωση, "grayscale" για σάρωση σε διαβαθμίσεις του γκρι, "black&white" για ασπρόμαυρη σάρωση).
 2. Από την επιλογή "Destination" επιλέγετε την ανάλυση της σάρωσης σας. Αν θέλετε η εικόνα που θα δημιουργηθεί να εμφανίζεται μόνο στην οθόνη σας ή το web, επιλέγετε "Screen/Web". Εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε την εικόνα, θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Printer". Εάν χρειάζεστε μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάλυση από την επιλογή "Other" μπορείτε να θέσετε στην τιμή που θέλετε (σε dpi - dots per inch).
 3. Από την επιλογή "Brightness" μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση του εγγράφου σας.

Πώς μπορώ να επιλέξω μια μικρή περιοχή από την επιφάνεια σάρωσης της σελίδας μου

Αφού ανοίξετε το πρόγραμμα "EPSON Scan", και κάνετε προεπισκόπηση της σάρωσης του εγγρλαφου σας, μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή από το έγγραφο που θα σαρώθει. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο παράθυρο της προεπισκόπησης πατήστε και κρατήστε πατημένο πάνω στη σελίδα σας το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Στόχος σας είναι να σχεδιάσετε το "περιγεγγραμένο παραλληλόγραμμμο" της περιοχής σάρωσης.
 2. Μετακινείστε το ποντίκι ώστε να επιλέξετε την περιοχή σάρωσης που θέλετε.
 3. Αφού επιλέξετε την περιοχή σάρωσης αφήστε το κουμπί του ποντικιού.
 4. Πατήστε "Scan" για να ξεκινήσει η διαδικασία σάρωσης της περιοχής που επιλέξατε.

Πώς μπορώ να προχωρήσω σε περαιτέρω επεξεργασία της ψηφιακής φωτογραφίας που μόλις σάρωσα;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα "Adobe Photoshop", που βρίσκεται εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας και πολυμέσων.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω πρόγραμμα OCR για να μετατρέψω μια εικόνα σε κείμενο, λογιστικό φύλο κ.λπ.;

Το πρόγραμμα OCR βρίσκεται εγκατεστημένο μόνο στους σταθμούς εργασίας και πολυμέσων του Τμήματος που διαθέτουν σαρωτή.
Για να μετατρέψετε μια εικόνα σε αρχείο κειμένου, λογιστικού φύλου κτλ. ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ανοίγετε το πρόγραμμα "ABBYY FineReader 6.0", που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

2. Πατήστε "Scan & Read" για να ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής. Με τον τρόπο αυτό θα ενεργοποιείται ο οδηγός του προγράμματος που περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (3 έως 7).

 
3. Εάν η εικόνα σας είναι ήδη σε ψηφιακή μορφή, επιλέγετε "From file". Διαφορετικά, μπορείτε να τοποθετήσετε τη φωτογραφία σας στο σαρωτή που βρίσκεται συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας και να επιλέξετε "From scanner". Στην περίπτωση αυτή θα ξεκινήσετε το πρόγραμμα σάρωσης "EPSON Scan".  
4. Επιλέξτε τη γλώσσα του κειμένου ώστε να βοηθήσετε τον οδηγό στη μετάφρασή και τη μετατροπή της εικόνας σε κείμενο.  
5. Μόλις τελειώσει η μετατροπή, επιλέξτε "Few errors" εάν έχουν γίνει λίγα ή καθόλου λάθη. Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε "Back" για να γυρίσετε στο προηγούμενο βήμα και δοκιμάστε ξανά.  
6. Αφού πάνε όλα καλά θα σας δοθεί η επιλογή για ορθογραφικό έλεγχο.  
7. Τέλος, επιλέξτε "Save to File" για να προσδιορίσετε τη μορφή, το όνομα και τη θέση αποθήκευσης του αρχείου σας.

No FAQ's found.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--