Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την προσωπική μου σελίδα;

Δε χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την προσωπική σας ιστοσελίδα.
Από τη στιγμή που έχετε δώσει στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου σας το όνομα index.html και και έχετε τοποθετήσει όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου σας στην περιοχή U:\public_html\η προσωπική σας σελίδα είναι ήδη σε λείτουργία.

Πόσο χώρο διαθέτω για την αποθήκευση σελίδων;

Ο διαθέσιμος χώρος για τις προσωπικές ιστοσελίδες κάθε χρήστη είναι 40 MB.

Πώς μπορώ να μεταφέρω τα αρχεία μου στο χώρο που μου έχετε διαθέσει;

Με κάθε δυνατό τρόπο, π.χ. από φορητό σκληρό δίσκο, CD, DVD κ.λπ. μέσω των σταθμών εργασίας του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας μπορείτε να τον δείτε από το πρόγραμμα Windows Explorer, μέσω του δίσκου U. Πρόκειται για μια ειδική αντιστοίχιση δίσκου (network mapping) που δείχνει στην περιοχή που φιλοξενεί τη ιστοσελίδα σας.

Μέσω του δίσκου αυτού, μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας.

Σε ποιά διεύθυνση εμφανίζεται η σελίδα μου ώστε να την επισκέπτονται οι χρήστες του Internet;

Η ιστοσελίδα των χρηστών είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση:
users.isc.tuc.gr/~username
όπου username είναι το όνομα χρήστη του λογαριασμού που διαθέτει στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Τι τεχνολογίες μπορώ να χρησιμοποιήσω για την παρουσίαση της ιστοσελίδας μου

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι τεχνολογίες που υποστηρίζονται και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρουσίαση της ιστοσελίδας σας είναι η HTML, Javascript, CSS, και SSI.

Δεν υποστηρίζεται η χρησιμοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Δυναμικής Παρουσίασης Δεδομένων (π.χ. τύπου PHP, ASP, JSP κ.λπ.)

Ευθύνη Περιεχομένου και Κυρώσεις

Η ευθύνη για το περιεχόμενο και την ανανέωση των σελίδων βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε χρήστη.

Η χρήση και η λειτουργία των προσωπικών ιστοσελίδων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Χρήσης και Λειτουργίας του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, τον Κανονισμό του Κέντρου Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Πολυτεχνείου και τον Κανονισμό Χρήσης του ΕΔΕΤ.

Έτσι απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση παράνομου ή άσεμνου υλικού ή η παρουσίαση διαφημίσεων.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--