Τι πρέπει να κάνω για να δεσμεύσω αίθουσα στο Μ.Κ.;

Πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Δέσμευσης Αίθουσας του Μηχανογραφικού Κέντρου που θα βρείτε στη ιστοδελίδα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής και αφού την συμπληρώσετε να την αποστείλετε έγκαιρα μέσω ταχυδρομείου ή FAX στο προσωπικό του Τμήματος.

Πρίν συμπληρώσετε την αίτησή σας καλό θα είναι να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των αιθουσών του Μηχανογραφικού Κέντρου όπως αυτή παρουσιάζεται στο Πρόγραμμα Eργαστηριακών Mαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Τι πρέπει να κάνω εάν θέλω να ζητήσω την εγκατάσταση λογισμικού στο Μ.Κ.;

Πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγκατάστασης Λογισμικού που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής και να την καταθέσετε μέσω ταχυδρομείου ή fax στο προσωπικό του Τμήματος.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τους βίντεο-προβολείς στις αίθουσες διδασκαλίας;

Για το Κεντρικό Κτίριο

pkonto: contact to emmanuel

Για το Ταχύρυθμο Κτήριο του Μ.Κ.

pkonto: contact to emmanuel

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις συσκευές ψηφιακής καταγραφής πίνακα (mimio);

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--