Πως μπορώ να αλλάξω το μυστικό κωδικό του λογαριασμού μου;

Για την αλλαγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας, μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από του παρακάτω τρόπους:

 • μετά την είσοδο σε σταθμό εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, πατήστε CTRL+ALT+DEL και επιλέξετε το κουμπί "Change Password"
 • επισκεφτείτε τη σελίδα https://mail.isc.tuc.gr/ και αφού εισέλθετε με το λογαριασμό σας, επιλέξτε από δεξιά πάνω την επιλογή "Options" και "See all options". Στη σελίδα που θα σας εμφανιστεί επιλέξτε από το μενού αριστερά "Settings" και στη συνέχεια από το μενού πάνω και στο κέντρο "Password".

Έχω ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού μου, τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, έχοντας μαζί σας το πάσο η την ταυτότητά σας, για να προχωρήσει στην αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρουσιαστείτε οι ίδιοι προσωπικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής τηλεφωνικά. Η αρχικοποίηση του κωδικού σας θα γίνει μόνο εφόσον αποστείλετε μέσω fax μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) των emails μου;


Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Microsoft Outlook για την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία (με χρήση του πρωτοκόλλου ΜΑΡΙ) τότε, σε περίπτωση που έχετε λάβει email ότι το γραμματοκιβώτιο σας είναι σχεδόν πλήρες (και άρα πρέπει να αρχίσετε να διαγράφετε στοιχεία), έχετε τη δυνατότητα διαγραφής παλιών emails με τη λειτουργία της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive). Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία καθώς δίνει τη δυνατότητα να διαγραφούν αυτόματα παλιά emails ή να μεταφερθούν σε ένα αρχείο αποθήκευσης. Σημειώστε ότι το αρχείο αυτό δε βρίσκεται στο γραμματοκιβώτιο σας αλλά το επιλέγετε εσείς να βρίσκετε κάπου τοπικά στον υπολογιστή σας και καλό είναι στη συνέχεια να το παίρνετε backup.

Η διαδικασία της Αυτόματης Αρχειοθέτησης ολοκληρώνεται σε δύο βήματα. Πρώτα, ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive). Στη συνέχεια, ορίζετε τις ιδιότητες της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive) σε κάθε φάκελο που θέλετε να αρχειοθετήσετε. Σε επίπεδο φακέλου, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία που πρόκειται να αρχειοθετηθούν καθώς και τη συχνότητα αρχειοθέτησης. Μπορείτε να αρχειοθετείτε αυτόματα μεμονωμένους φακέλους ή μπορείτε να ορίζετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive) για όλους τους φακέλους και, στη συνέχεια, να ρυθμίζετε τις παραμέτρους Αυτόματης Αρχειοθέτησης μεμονωμένων φακέλων, οι οποίοι δε θέλετε να χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Η Αυτόματη Αρχειοθέτηση (εφόσον έχει επιλεγεί) εκτελείται αυτόματα σε κάθε εκκίνηση του Outlook. Το Outlook ελέγχει τις ιδιότητες της Αυτόματης Αρχειοθέτησης κάθε φακέλου κατά ημερομηνία και μετακινεί τα παλιά στοιχεία στο αρχείο αρχειοθέτησης. Τα στοιχεία που μεταφέρονται στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items) διαγράφονται.  Από προεπιλογή, πολλοί φάκελοι του Outlook ρυθμίζονται με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive). Ακολουθεί μια λίστα φακέλων που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) καθώς και η προεπιλεγμένη περίοδος λήξης κάθε φακέλου:  

 • Ο φάκελος "Ημερολόγιο" (Calendar) (6 μήνες)
 • Ο φάκελος "Εργασίες" (Tasks) (6 μήνες) 
 • Ο φάκελος "Χρονικό" (Journal) (6 μήνες)
 • Ο φάκελος "Απεσταλμένα" (Sent Items) (2 μήνες)
 • Ο φάκελος "Διαγραμμένα" (Deleted Items) (2 μήνες)

Στους φακέλους "Εισερχόμενα" (Inbox), "Σημειώσεις" (Notes), "Επαφές" (Contacts) και "Πρόχειρα" (Drafts) η δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) με το φάκελο "Επαφές" (Contacts), ο οποίος δε διαθέτει ιδιότητα αρχειοθέτησης.

Τρόπος ενεργοποίησης της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive)

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλο (Other).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη Αρχειοθέτηση Κάθε (AutoArchive Every) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη συχνότητα εκτέλεσης της αυτόματης αρχειοθέτησης, πληκτρολογώντας έναν αριθμό στο πλαίσιο ημέρες (days).
 4. Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις πριν από την αρχειοθέτηση των στοιχείων, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ειδοποίηση πριν από την εκτέλεση της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (Prompt Before AutoArchive).
 5. Στο πλαίσιο Προεπιλεγμένο αρχείο αρχειοθέτησης (Default archive file), πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τα αρχειοθετημένα στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν σε αυτό ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να επιλέξετε από μια λίστα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.

Τώρα που έχετε ενεργοποιήσει την Αυτόματη Aρχειοθέτηση (AutoArchive), μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες Aυτόματης Aρχειοθέτησης για κάθε φάκελο.

Τρόπος ορισμού ιδιοτήτων Αυτόματης Αρχειοθέτησης για ένα φάκελο

 1. Στη Λίστα φακέλων (Folder List), κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που θέλετε να αρχειοθετείται αυτόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη αρχειοθέτηση (AutoArchive).
 3. Για να ορίσετε τις ιδιότητες Αυτόματης Αρχειοθέτησης για αυτόν το φάκελο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Εκκαθάριση στοιχείων παλιότερων από (Clean out items older than).
 4. Για να καθορίσετε το χρόνο αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων στο αρχείο αρχειοθέτησης, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο Μήνες (Months).
 5. Για να καθορίσετε ένα αρχείο όπου θα μεταφέρονται τα αρχειοθετημένα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά των παλιών στοιχείων σε (Move old items to).
 6. Στο πλαίσιο Μεταφορά των παλιών στοιχείων σε (Move old items to), πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τα αρχειοθετημένα στοιχεία ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να επιλέξετε από μια λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK

Έχω λογαριασμό στο Μηχανογραφικό Κέντρο. Πώς μπορώ να αποκτήσω και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Εφόσον είστε ήδη χρήστης των υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, διαθέτετε ήδη λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην θυρίδα του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου;(από το M.K., το γραφείο, το σπίτι)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θυρίδα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήστε έναν οποιονδήποτε web browser (MS Internet Explorer, Mozilla FireFox κτλ) και να επισκεφτείτε τη σελίδα mail.isc.tuc.gr 

Οι χρήστες που διαθέτουν δικό τους υπολογιστή (π.χ. γραφείο, σπίτι κ.λπ.) μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα γνωστά προγράμματα διαχείρισης αλληλογραφίας (MS Outlook, Mozilla Thunderbird κ.λπ.) αρκεί να προχωρήσουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις όπως περιγράφονται εδώ.

Πώς μπορώ να διαβάσω και να στείλω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα; (Outlook Web App)

Για να δείτε την αλληλογραφία σας ή να στείλετε ένα μήνυμα μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση mail.isc.tuc.gr.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης του λογαριασμού που διαθέτετε στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για να συνδεθείτε.

Όταν συνδεθείτε, θα βρεθείτε αμέσως στο περιβάλλον διαχείρισης όπου μπορείτε να δείτε όλα τα περιεχόμενα της αλληλογραφίας σας. Πιο συγκεκριμένα:
 • Εμφανίζεται η λίστα με τα εισερχόμενα μηνύματα. Πατώντας με το ποντίκι σας πάνω στα στοιχεία κάποιου ληφθέντος μηνύματος μπορείτε αμέσως να δείτε το περιεχόμενο του.
 • Από την αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε και να μεταβείτε σε άλλους φακέλους μηνυμάτων.
Για να στείλετε ένα μήνυμα, αρκεί να πατήσετε την επιλογή «Αποστολή» στο πάνω δεξιό μέρος του. Θα πρέπει να συμπληρώσετε:
 • Την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του παραλήπτη.
 • Τον τίτλο του μηνύματός σας.
 • Το περιεχόμενο του μηνύματός σας.

Πώς μπορώ να προσθέσω ένα ή περισσότερα συνημμένα αρχεία σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα; (Outlook Web App)

Καθώς γράφετε ένα νέο μήνυμα, μπορείτε εκτός από το περιεχόμενο του μηνύματός σας να επισυνάψετε ένα ή περισσότερα αρχεία. Για να το επιτύχετε αυτό, πατάτε στο πλήκτρο «Attach file» στο παράθυρο δημιουργίας του νέου μηνύματος, στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και στο τέλος επιλέγετε «Attach».

Δεν μπορώ να επισυνάψω αρχείο σε μήνυμα με χρήση του Google Chrome (Outlook Web App)

Το Chrome από την έκδοση v34 και μετά δεν υποστηρίζει την ρουτίνα showModalWindow(). Για το λόγο αυτό, δεν ανοίγουν popup παράθυρα στην εφαρμογή Outlook Web AppΘα το υποστηρίξει ξανά στην επόμενη έκδοση τέλος Απρίλη του 2015. Μέχρι τότε ή χρησιμοποιούμε κάποιον άλλο web browser (Internet Explorer, Mozilla κτλ) ή αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε το παρακάτω κλειδί στη registry των Windows στο pc που χρησιμοποιούμε. Πιο αναλυτικά, πηγαίνουμε στη registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures

Πώς μπορώ να διαγράψω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα; (Outlook Web App)

Από το περιβάλλον διαχείρισης της αλληλογραφίας σας, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 • Eπιλέγετε με το ποντίκι το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε. Πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο <ctrl> </ctrl> Ctrl μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα μηνύματα σε τυχαία θέση, ενώ πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο <shift> </shift> Shift μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα μηνύματα που βρίσκονται σε διαδοχικές θέσεις.
 • Στη συνέχεια, θα πατήσετε το πλήκτρο διαγραφής (Delete) που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας του ταχυδρομείου.
 • Το μήνυα ή τα μηνύματα που επιλέξατε δε θα διαγραφούν οριστικά, αλλά θα μετακινηθούν στο φάκελο με όνομα «Διαγραμμένα».
 • Για να διαγράψετε τα μηνύματά σας οριστικά, αρκεί να μεταβείτε στο φάκελο αυτό και να τα διαγράψετε από εκεί ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Πώς μπορώ να στείλω ένα μήνυμα σε περισσότερους του ενός παραλήπτες; (Outlook Web Mail)

Για να στείλετε ένα μύνημα σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα μπορείτε από το παράθυρο δημιουργίας νέου μηνύματος:
Να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση των παραλήπτών στο πεδίο "Προς", "Κοιν.", ή "Ιδιαίτ. Κοιν." χωρίζοντας τους με ελληνικό ερωτηματικό ανάλογα με το εάν θέλετε να στείλετε το μύνημα σε όλους τους παραλήπτες, να κάνετε κοινοποίηση ή να κάνετε ιδιαίτερη κοινοποίηση.
 1. "Προς": Στο πεδίο αυτό πληκτρολογούμε τη διεύθυνση του παραλήπτη ή την επιλέγουμε από το τις Επαφές. Μπορούμε να στείλουμε ταυτόχρονα το μήνυμά μας σε περισσότερους από έναν παραλήπτες. Στο πεδίο αυτό βάζουμε τον άμεσο παραλήπτη ή τους άμεσους παραλήπτες του μηνύματός μας.
 2. Κοιν.: Συμπληρώνουμε το πεδίο αυτό, αν θέλουμε το ίδιο μήνυμα να πάει και σε άλλους παραλήπτες. Η λίστα των παραληπτών είναι γνωστή σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες. Το πεδίο αυτό μοιάζει με την κοινοποίηση των εγγράφων. των υπηρεσιών.
 3. Ιδιαίτ. Κοιν: Το πεδίο αυτό είναι όμοιο με το πεδίο "Κοιν." με τη διαφορά ότι η λίστα παραληπτών του μηνύματος δεν είναι γνωστή στους επιμέρους παραλήπτες.
Εναλλακτικά, εάν δε θυμάστε την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να πατήσετε πάνω στο κουμπί "Προς", "Κοιν.", ή "Ιδιαίτ. Κοιν." ώστε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης διευθύνσεων από τη λίστα επαφών σας:
 1. Στο πεδίο "Εύρεση ονομάτων σε:" επιλέγετε "Επαφές".
 2. Συμπληρώνετε οποιοδήποτε πεδίο επιθυμειτε βάσει του οποίου θα κάνετε αναζήτηση στις "Επαφές" και πατάτε "Εύρεση".
 3. Επιλέγετε την επαφή από τη λίστα αποτελεσμάτων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου και την εισάγετε στους παραλήπτες πατώντας ένα από τα κουμπιά "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαιτ. κοιν".
 4. Η επαφή έχει προστεθεί επιτυχώς στους παραλήπτες. Πατάτε κλείσιμο και επιστρέφετε στο παράθυρο σύνταξης του μηνύματος.

Πώς μπορώ να οργανώσω τις Επαφές μου και να δημιουργήσω Λίστες Επαφών; (Outlook Web App)

Το περιβάλλον διαχείρισης της αλληλογραφίας, σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων που επικοινωνείτε. Από την αριστερή στήλη του περιβάλλοντος διαχείρισης αλληλογραφίας, μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο «Επαφές».

 • Από την επιλογή Δημιουργία μπορείτε να εισάγετε μια νέα Επαφή, δηλαδή τα στοιχεία και την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός νέου προσώπου επικοινωνίας. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία της επαφής, θα πρέπει να επιλέξετε Αποθήκευση και Κλείσιμο. Η νέα σας επαφή έχει δημιουργηθεί και εισαχθεί στο χώρο επαφών σας.
 • Για να προσθέσετε στις Επαφές σας τα στοιχεία και την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός αποστολέα που σας έστειλε κάποιο μήνυμα, μπορείτε:

  1. να ανοίξετε το συγκεκριμένο το παράθυρο εμφάνισης του περιεχομένου του μηνύματος,
  2. να πατήσετε δύο φορές πάνω στο όνομα του αποστολέα,
  3. και να επιλέξετε Προσθήκη στο Φάκελο Επαφές.

Λαμβάνω μήνυμα από το διαχειριστή του συστήματος που μου λέει πως πρέπει να αδειάσω την ταχυδρομική μου θυρίδα. Γιατί;

Έχετε υπερβεί το μέγιστο όριο αποθήκευσης που διατίθεται για την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας.

Πρέπει οπωσδήποτε να μειώσετε το χώρο της θυρίδας της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε/αποστείλετε μήνυμα.

Η θυρίδα του ηλεκτρονικου μου ταχυδρομείου έχει γεμίσει. Πώς μπορώ να την καθαρίσω;

Για να καθαρίσετε τη θυρίδα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα κάνετε login στο περιβάλλον διαχείρισης της αλληλογραφίας σας και θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Έλεγχος του Κάδου Ανακύκλωσης
  Όταν διαγράφετε ένα μύνημα, αυτό στην πραγματικότητα δε διαγράφεται τελείως αλλά πηγαίνει στον Κάδο Ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό ελέγξτε τον Κάδο Ανακλυκλωσης και εάν αυτός δεν είναι άδειος, προχωρήστε στη διαγραφή του περιεχομένου του. Για πιο γρήγορη διαγραφή, μπορείτε να πατήσετε με το δεξί κουμπί του ποντικιού πάνω στον Κάδο Ανακύκλωσης και να επιλέξετε Άδειασμα Φακέλου Διαγγραμμένα.
 2. Έλεγχος και Διαγραφή Μηνυμάτων από τη Λίστα Εισερχόμενων
  Από τη λίστα εισερχομένων μυνημάτων, επιλέγετε τα μηνύματα που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατάτε την επιλογή Διαγραφή. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας και το χώρο που καταλαμβάνουν τα συνημμένα αρχεία που είναι πιθανό να σας έχουν σταλεί μαζί με τα μυνήματά σας.
  Η διαγραφή θα στείλει τα μυνήματα στον Κάδο Ανακύκλωσης. Πηγαίνετε στον Κάδο και καθαρίστε τον όπως περιγράψαμε παραπάνω.
 3. Έλεγχος και Διαγραφή Μηνυμάτων από τη Λίστα Απεσταλμένων
  Ελέξτε και διαγράψτε τα μηνύματα που περιέχονται στη λίστα απεσταλμένων (είναι τα μηνύματα που έχετε αποστείλει εσείς προς τρίτους) και ιδιαίτερα αυτά που περιέχουν συνημμένα αρχεία και καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο.

Προσοχή:
Μηνύματα ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλους φακέλους: Εξερχόμενα, Πρόχειρα, Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία. Θα πρέπει να τα διαγράψετε με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διαγραφή των Εισερχομένων.

Ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου έχει κλείσει. Γιατί; Τί μπορώ να κάνω;

Ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου έχει κλείσει (δεν μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε μύνημα) όταν η θυρίδα σας έχει υπερβεί κατά πολύ το μέγιστο όριο αποθήκευσης που διατίθεται από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν έχετε προχωρήσει μέσασε εύλογο χρονικό διάστημα στον καθαρισμό της αλληλογραφίας σας.

Για το λόγο αυτό πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στον καθαρισμό της αλληλογραφίας σας με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω.

Αν δεν μπορείτε να κάνετε login στο περιβάλλον διαχείρισης της αλληλογραφίας σας, αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας έχει κλειδωθεί ή απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Λαμβάνω πολλά άχρηστα μηνύματα. Τί μπορώ να κάνω; Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία anti-spam;

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία anti-spam που διαθέτει η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, κάνετε login στο περιβάλλον διαχείρισης της αλληλογραφίας σας και εκτελείτε τα εξής 3 βήματα:
 1. Από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω αριστερό άκρο της οθόνης σας, διαλέγετε τις Επιλογές.
 2. Στη σελίδα ρυθμίσεων που θα εμφανιστεί, προχωράτε προς το τέλος της και στην παράγραφο Απόρρητο και Απόρριψη Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας ενεργοποιείτε την επιλογή Φιλτράρισμα Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας.
 3. Τέλος, πατάτε την επιλογή Αποθήκευση και Κλείσιμο που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας επιλογών, ώστε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις του φίλτρου προστασίας.
Τρόπος Λειτουργίας
 • Μετά την ενεργοποίηση του anti-spam θα εμφανίζεται στην αριστερή στήλη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ο φάκελος Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία(Junk e-mail Folder).
 • Όσα mail κρίνονται ως ανεπιθύμητα (βάσει προκαθορισμένων κανόνων) αποθηκεύονται στο Φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας.
 • Πριν τη διαγραφή των μηνυμάτων μπορείτε να τα ελέγχετε για να αποφύγετε διαγραφή ενός μηνύματος που λαθεμένα βρέθηκε εκεί.
 • Προσοχή:
  Τα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα από το Φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας όταν περάσει χρονικό διάστημα 21 ημερών (3 εβδομάδες) από τη λήψη τους.

Πόσο διαθέσιμο χώρο έχει η θυρίδα του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου;

Ο εκάστοτε διαθέσιμος χώρος αναφέρεται στον οδηγό χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν υπερβείτε το όριο αυτό θα λάβετε μήνυμα από το διαχειριστή του συστήματος, το οποίο θα σας ενημερώνει ότι έχετε υπερβεί το όριο του χώρου αποθήκευσης.

Αν δεν μειώσετε τον χώρο σας μέσα στα επιτρεπτά όρια εγκαίρως, ο λογαριασμός σας θα κλειδώσει (δε θα μπορεί να στέλνει ή να δέχεται ηλεκτρονικά μηνύματα).

Πως μπορώ να κάνω forward τα email μου;

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή email forward της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αρκεί να κάνετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα διαχείρισης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο Μηχανογραφικό Κέντρο, στη διεύθυνση https://mail.isc.tuc.gr/
  Κάνετε login χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού που διαθέτετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο.
 2. Από το μενού επιλογών πάνω δεξιά επιλέγετε Options και See all options. 
 3. Επιλέγουμε από αριστερά Organize Email και από το μενού πάνω και στο κέντρο Inbox Rules και ακριβώς από κάτω New
 4. Στην επιλογή When the message arrives and επιλέγουμε Apply to all messages.
 5. Στην επιλογή Do the following επιλέγουμε Redirect the message to και εκεί εισάγουμε την εξωτερική ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θέλουμε να προωθούνται τα emails μας.
 6. Στο τέλος πατάμε Save

                                   

Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω σε περίπτωση που θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιο από τα προγράμματα MS Outlook, MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird για να έχω πρόσβα

Οι ρυθμίσεις αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--