Μανώλης Βαρουχάκης, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, UNESCO - IHE IHE Delft Institute for Water Education, Φεβρουάριος 2016

Από τις 22/02/2016 έως και τις  26/02/2016 επισκέφθηκα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ το Ινστιτούτο της UNESCO-ΙΗΕ για την έρευνα και την εκπαίδευση στους υδατικούς πόρους με έδρα τη Ολλανδία. Στα πλαίσια της επίσκεψης διοργανώθηκε διήμερο συμπόσιο με τη παρουσία και άλλων ερευνητών όπου παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα μεθοδολογιών στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος  μου παρουσίασε λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο το οποίο είχα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε νέες τεχνολογίες. Με τη σειρά μου τους παρουσία τις δράσεις του εργαστηρίου στο οποίο ανήκω στο Πολυτεχνείο Κρήτης.  Ανταλλάχθηκαν απόψεις και ξεκινήσαμε συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο. Μερικούς μήνες αργότερα ο επικεφαλής της ομάδας επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια επίσης του προγράμματος Erasmus+ όπου ξεναγήθηκε από κοντά στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου και της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι εντυπώσεις μου από το πρόγραμμα είναι άριστες και συστήνω ανεπιφύλακτα την συμμετοχή όλων των συναδέλφων στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+. Το γραφείο Erasmus στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί εξαιρετικά και με βοήθησε σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας της πρότασης αλλά και στη οργάνωση της επίσκεψης στη UNESCO-IHE

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012