Πως μπορώ να αλλάξω το μυστικό κωδικό του λογαριασμού μου;

Για την αλλαγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας, μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από του παρακάτω τρόπους:

 • μετά την είσοδο σε σταθμό εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, πατήστε CTRL+ALT+DEL και επιλέξετε το κουμπί "Change Password"
 • επισκεφτείτε τη σελίδα https://mail.isc.tuc.gr/ και αφού εισέλθετε με το λογαριασμό σας, επιλέξτε από δεξιά πάνω την επιλογή "Options" και "See all options". Στη σελίδα που θα σας εμφανιστεί επιλέξτε από το μενού αριστερά "Settings" και στη συνέχεια από το μενού πάνω και στο κέντρο "Password".

Δεν μπορώ να κάνω login στο λογαριασμό μου. Τι συμβαίνει;

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να κάνετε login στους σταθμούς εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, τότε ανάλογα με το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Λάθος Κωδικός Εισόδου

Στην περίπτωση αυτή, για κάποιο λόγο δεν πληκτρολογείτε σωστά το Όνομα Χρήστη, τον Κωδικό Πρόσβασης, ή δεν έχετε επιλέξει το σωστό τομέα (Domain).

Παρακαλούμε να ελέγξετε:
1. Εάν είναι πατημένο το CAPS LOCK παρά την θέλησή σας.
2. Eάν έχετε επιλέξει ως τομέα (Domain) τονISC.
3. Προσπαθείστε να θυμηθείτε ξανά τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

Ο σταθμός εργασίας έχει πρόβλημα με το δίκτυο
 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για να ελέγξει το δίκτυο του σταθμού εργασίας.


Ο λογαριασμός σας έχει κλειδωθεί
 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για να ελέγξει και να ξεκλειδώσει το λαγαριασμό σας.

Ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί
 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για να ελέγξει και να ενεργοποιήσει το λαγαριασμό σας.

Σε ποιές περιπτώσεις "κλειδώνει" ο λογαριασμός μου;

Ο λογαριασμός ενός χρήστη μπορεί να κλειδωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν έχετε πληκτρολογήσει λάθος τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας για επτά (7) συνεχόμενες φορές.
 • Όταν κάποιο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας (π.χ. πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεση από το σπίτι στο δίκτυο του Πολυτεχνείου μέσω dial-up, σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο του Πολυτεχνείου με WiFi κ.α.) έχει χρησιμοποιήσει λάθος τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας για πέντε (5) συνεχόμενες φορές.
 • Εάν δεν έχετε προχωρήσει σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε χρονικό περιθώριο των 24 ωρών μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
 • Εάν η χωρητικότητα των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει στην περιοχή των αρχείων σας, ξεπερνά το μέγιστο όριο αποθήκευσης (1024 ΜΒ) για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών. Στο διάστημα αυτό ενημερώνεστε μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για το θέμα αυτό.

Έχω ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού μου, τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, έχοντας μαζί σας το πάσο η την ταυτότητά σας, για να προχωρήσει στην αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρουσιαστείτε οι ίδιοι προσωπικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής τηλεφωνικά. Η αρχικοποίηση του κωδικού σας θα γίνει μόνο εφόσον αποστείλετε μέσω fax μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) των emails μου;


Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Microsoft Outlook για την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία (με χρήση του πρωτοκόλλου ΜΑΡΙ) τότε, σε περίπτωση που έχετε λάβει email ότι το γραμματοκιβώτιο σας είναι σχεδόν πλήρες (και άρα πρέπει να αρχίσετε να διαγράφετε στοιχεία), έχετε τη δυνατότητα διαγραφής παλιών emails με τη λειτουργία της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive). Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία καθώς δίνει τη δυνατότητα να διαγραφούν αυτόματα παλιά emails ή να μεταφερθούν σε ένα αρχείο αποθήκευσης. Σημειώστε ότι το αρχείο αυτό δε βρίσκεται στο γραμματοκιβώτιο σας αλλά το επιλέγετε εσείς να βρίσκετε κάπου τοπικά στον υπολογιστή σας και καλό είναι στη συνέχεια να το παίρνετε backup.

Η διαδικασία της Αυτόματης Αρχειοθέτησης ολοκληρώνεται σε δύο βήματα. Πρώτα, ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive). Στη συνέχεια, ορίζετε τις ιδιότητες της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive) σε κάθε φάκελο που θέλετε να αρχειοθετήσετε. Σε επίπεδο φακέλου, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία που πρόκειται να αρχειοθετηθούν καθώς και τη συχνότητα αρχειοθέτησης. Μπορείτε να αρχειοθετείτε αυτόματα μεμονωμένους φακέλους ή μπορείτε να ορίζετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive) για όλους τους φακέλους και, στη συνέχεια, να ρυθμίζετε τις παραμέτρους Αυτόματης Αρχειοθέτησης μεμονωμένων φακέλων, οι οποίοι δε θέλετε να χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Η Αυτόματη Αρχειοθέτηση (εφόσον έχει επιλεγεί) εκτελείται αυτόματα σε κάθε εκκίνηση του Outlook. Το Outlook ελέγχει τις ιδιότητες της Αυτόματης Αρχειοθέτησης κάθε φακέλου κατά ημερομηνία και μετακινεί τα παλιά στοιχεία στο αρχείο αρχειοθέτησης. Τα στοιχεία που μεταφέρονται στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items) διαγράφονται.  Από προεπιλογή, πολλοί φάκελοι του Outlook ρυθμίζονται με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive). Ακολουθεί μια λίστα φακέλων που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) καθώς και η προεπιλεγμένη περίοδος λήξης κάθε φακέλου:  

 • Ο φάκελος "Ημερολόγιο" (Calendar) (6 μήνες)
 • Ο φάκελος "Εργασίες" (Tasks) (6 μήνες) 
 • Ο φάκελος "Χρονικό" (Journal) (6 μήνες)
 • Ο φάκελος "Απεσταλμένα" (Sent Items) (2 μήνες)
 • Ο φάκελος "Διαγραμμένα" (Deleted Items) (2 μήνες)

Στους φακέλους "Εισερχόμενα" (Inbox), "Σημειώσεις" (Notes), "Επαφές" (Contacts) και "Πρόχειρα" (Drafts) η δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive) με το φάκελο "Επαφές" (Contacts), ο οποίος δε διαθέτει ιδιότητα αρχειοθέτησης.

Τρόπος ενεργοποίησης της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (AutoArchive)

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλο (Other).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη Αρχειοθέτηση Κάθε (AutoArchive Every) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη συχνότητα εκτέλεσης της αυτόματης αρχειοθέτησης, πληκτρολογώντας έναν αριθμό στο πλαίσιο ημέρες (days).
 4. Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις πριν από την αρχειοθέτηση των στοιχείων, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ειδοποίηση πριν από την εκτέλεση της Αυτόματης Αρχειοθέτησης (Prompt Before AutoArchive).
 5. Στο πλαίσιο Προεπιλεγμένο αρχείο αρχειοθέτησης (Default archive file), πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τα αρχειοθετημένα στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν σε αυτό ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να επιλέξετε από μια λίστα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.

Τώρα που έχετε ενεργοποιήσει την Αυτόματη Aρχειοθέτηση (AutoArchive), μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες Aυτόματης Aρχειοθέτησης για κάθε φάκελο.

Τρόπος ορισμού ιδιοτήτων Αυτόματης Αρχειοθέτησης για ένα φάκελο

 1. Στη Λίστα φακέλων (Folder List), κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που θέλετε να αρχειοθετείται αυτόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη αρχειοθέτηση (AutoArchive).
 3. Για να ορίσετε τις ιδιότητες Αυτόματης Αρχειοθέτησης για αυτόν το φάκελο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Εκκαθάριση στοιχείων παλιότερων από (Clean out items older than).
 4. Για να καθορίσετε το χρόνο αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων στο αρχείο αρχειοθέτησης, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο Μήνες (Months).
 5. Για να καθορίσετε ένα αρχείο όπου θα μεταφέρονται τα αρχειοθετημένα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά των παλιών στοιχείων σε (Move old items to).
 6. Στο πλαίσιο Μεταφορά των παλιών στοιχείων σε (Move old items to), πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τα αρχειοθετημένα στοιχεία ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να επιλέξετε από μια λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK

Πώς μπορώ να αποκτήσω λογαριασμό χρήσης των υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής;

Στη σελίδα Λογαριασμός e-Υπηρεσιών υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία νέου λογαριασμού

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--