Πώς μπορώ να δω το πρόγραμμα μαθημάτων που γίνονται στις αίθουσες του Μηχανογραφικού Κέντρου;

Επισκεφτείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, και δείτε το Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Ποιές οι ώρες λειτουργίας του Μηχανογραφικού Κέντρου;

Οι αίθουσες υπολογιστών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής είναι διαθέσιμες για το κοινό:

 • Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:
     Ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή
     Ώρες: 09:00 - 21:00
 • Κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) και την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα:
     Ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή
     Ώρες: 09:00 - 15:30

Πού βρίσκονται οι αίθουσες των σταθμών εργασίας του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής;

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής περιλαμβάνει δύο κτιριακές μονάδες:

 • τη Νέα Κτιριακή Μονάδα (Κ2) που βρίσκεται στo ισόγειο των Ταχυρύθμων Κτιρίων του Γενικού Τμήματος και διαθέτει δύο αίθουσες σταθμών εργασίας.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Μηχαν. Κέντρο και τις υπηρεσίες

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ποιές βασικές υπηρεσίες προσφέρει σε έναν χρήστη του Τμήματος Εκπα

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής είναι:

 1. Η υποστήριξη σε υλικό και λογισμικό τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας (124 σταθμοί εργασίας) για την πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων σε 12ωρη βάση και μία (1) αίθουσα με (21 σταθμοί εργασίας) εκ τον οποίον οι (16 σταθμοί) είναι με πλατφόρμα Linux και (5 σταθμοί) με πλατφόρμα Windows. 
 2. Η υποστήριξη περισσότερων πλατφορμών εργασίας (MS Windows, Linux Ubuntu).
 3. Η υποστήριξη εκτυπώσεων (έγχρωμες - ασπρόμαυρες) και σάρωσης εγγράφων.
 4. Η συντήριση περιοχών αρχείων των χρηστών.
 5. Η υποστήριξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών.
 6. Η συντήρηση και διαχείριση του κεντρικού ιστοτόπου (web site) του Ιδρύματος.
 7. Η φιλοξενία προσωπικών σελίδων (ιστοτόπων) των χρηστών καθώς και ιστοτόπων άλλων φορέων του ιδρύματος.
 8. Η υπηρεσία τηλεφωνικών καταλόγων του Ιδρύματος.
 9. Η ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και εξειδικευμένων εφαρμογών.
 10. Η ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών του Τμήματος, η προστασία από ιούς, spams, επιθέσεις από το δίκτυο, η δημιουργία ασφαλών αντιγράφων κ.λπ.
 11. Η υποστήριξη της υπηρεσίας Καταλόγου με το Μητρώο των χρηστών και των υπολογιστών, της υπηρεσίας πιστοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών, της υπηρεσίας ονοματολογίας και διευθυνσιοδότησης κ.λπ.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--