Ο φοιτητής θεωρείται ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα όταν ισχύει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 

 • Είναι μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται.
 • Είναι μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται.
 • Είναι μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού
 • Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς του στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ).
 • Ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης
 • Είναι Ρομά
 • Είναι μετανάστης
 • Είναι πρόσφυγας /Δικαιούχος επικουρικής προστασίας /αιτών άσυλο ή αιτών διεθνή προστασία
 • Είναι απεξαρτημένο άτομο  ή υπό απεξάρτηση
 • Είναι φυλακισμένος /αποφυλακισμένος
 • Είναι άτομο με αναπηρία ΜΕ πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
 • Είναι άτομο με αναπηρία ΧΩΡΙΣ πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
 • Είναι άστεγος ή άτομο που έχει αποκλειστεί από τη στέγαση (δεν άφορα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα) 
 • Είναι δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ανήκει σε μια από τις παραπάνω ομάδες τότε πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωσηως δικαιολογητικό συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Διευκρινίζεται ότι κατά περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Δείτε πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012