Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο προσώπων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εφαρμογή πλοήγησης Firefox και στο Google Chrome. Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες παρακάτω:

Mozilla Firefox

  1. κάνετε εγκατάσταση του πρόσθετου από https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tuc-directory/ 
  2. Θα εμφανιστεί ειδικό εικονίδιο στη μπάρα εικονιδίων

Google Chrome

  1. κάνετε εγκατάσταση του πρόσθετου από https://chrome.google.com/webstore/detail/tuc-directory/ljdclkimbebmenhllhhjlgjdjkgkfjbb 
  2. Θα εμφανιστεί ειδικό εικονίδιο στη μπάρα εικονιδίων
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012