Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνδεση με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μέσω Εφαρμογής Πλοήγησης (Outlook Web App)

Εισαγωγή

Η υπηρεσία Outlook Web App προσφέρει τη δυνατότητα ανάγνωσης και αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω Web Browser. Η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία μέσω κάποιου κοινόχρηστου υπολογιστή.

Οι οδηγίες που ακολουθούν συνοδεύονται από εικόνες που επιδεικνύουν τη χρήση της υπηρεσίας με χρήση του Microsoft Internet Explorer αλλά το παρουσιαστικό και η λειτουργικότητα της υπηρεσίας αναμένεται να είναι παρόμοια με οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο Web Browser.

Σύνδεση με τη γραμματοθυρίδα μέσω Web Browser

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία σύνδεσης με την προσωπική γραμματοθυρίδα μέσω Web Browser. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλοήγησης (Web Browser), συνδεόμαστε στη διεύθυνση: https://mail.isc.tuc.gr. Θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα Outlook Web App στην οποία εισάγουμε το προσωπικό μας όνομα χρήστη (username) και τον μυστικό κωδικό πρόσβασης (password).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Υπηρεσία Outlook Web App δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή της δυνατότητας διακίνησης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, αλλά περιλαμβάνει και ένα σύνολο από δυνατότητες (Ηερολόγιο, Επαφές, Εργασίες) που στοιχειοθετούν ένα πλήρες Ηλεκτρονικό Σύστημα Επικοινωνίας.

Αφού ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη διαδικασία διαπίστευσης, θα εμφανιστεί το περιβάλλον της Υπηρεσίας Outlook Web App στο παράθυρο του Web Browser (βλ. Εικόνα).     

Λίστα Φακέλων

Η Λίστα Φακέλων βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου (βλ. παραπάνω Εικόνα). Περιλαμβάνει μια σειρά φακέλων με ειδική σημασία:

 • Πρόχειρα, όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε προσωρινά κάποιο μήνυμα που συντάσσουμε και δεν έχουμε το χρόνο να ολοκληρώσουμε, με σκοπό να το στείλουμε κάποια άλλη χρονική στιγμή.
 • Απεσταλμένα, όπου καταχωρούνται αυτόματα τα μηνύματα που έχουμε αποστείλει προς άλλους παραλήπτες.
 • Διαγραμμένα, όπου καταχωρούνται προσωρινά τα μηνύματα που διαγράφουμε.
 • Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία, όπου καταχωρούνται αυτόματα τα μηνύματα που το σύστημα αναγνωρίζει ως ανεπιθύμητα, με βάση τους Κανόνες που μπορούμε να καθορίσουμε. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε τον καταιγισμό από ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) που κατακλύζουν συχνά τη θυρίδα μας.

Μπάρα Θεματικών Ενοτήτων

Η Μπάρα Θεματικών Ενοτήτων βρίσκεται στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου (βλ. Εικόνα). Περιλαμβάνει μια σειρά από «κουμπιά» που λειτουργούν σαν συντομεύσεις προς κάθε μία Θεματική Ενότητα:

 • Αλληλογραφία
 • Ημερολόγιο, όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε προσωπικές δραστηριότητες (γιορτές, γενέθλια, συναντήσεις κ.λ.π.) για τις οποίες να λαμβάνουμε υπενθύμιση.
 • Άτομα, όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας φιλικών μας προσώπων (Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Τηλέφωνα κ.λ.π.) για να τα έχουμε διαθέσιμα όποτε τα χρειαστούμε.
 • Εργασίες, όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε εγγραφές για εργασίες που αφορούν είτε εμάς προσωπικά, είτε μια ομάδα ατόμων και να καταγράφουμε την πρόοδό τους.

Προβολή Μηνυμάτων

Η Προβολή Μηνυμάτων μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους από την επιλογή Συνομιλίες Κατά Ημερομηνία που υπάρχει πάνω από τα μηνύματα. Καλό είναι να έχουμε απενεργοποιήσει την επιλογή Συνομιλίες>Ενεργοποιημένο έτσι ώστε τα μηνύματα να μην ομαδοποιούνται με βάση τις συνομιλίες που έχουμε κάνει με τις επαφές μας (βλ. Εικόνα).

Ρυθμίσεις

Οι Ρυθμίσεις βρίσκονται στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου και περιλαμβάνει μια σειρά από επιλογές:

 • Ορισμός αυτόματων απαντήσεων (για να ορίσουμε αυτόματες απαντήσεις)
 • Ρυθμίσεις εμφάνισης (αφορά στη διάταξη των μηνυμάτων και το αν θα εμφανίζεται κείμενο προεπισκόπισης τους)
 • Διαχείριση εφαρμογών (λίστα από εγκατεστημένες εφαρμογές που μας επιτρέπουν να κάνουμε περισσότερα χωρίς να εγκαταλείπουμε το γραμματοκιβώτιο μας)
 • Offline ρυθμίσεις (αφορούν ρυθμίσεις εργασίας χωρίς σύνδεση του υπολογιστή στο διαδίκτυο)
 • Αλλαγή θέματος (υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος που υπάρχει στο περιβάλλον του Outlook Web App)
 • Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουμε σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης)
 • Επιλογές (συνολική εικόνα του γραμματοκιβωτίου μας και των επιλογών που μας δίνονται στο περιβάλλον του Outlook Web App)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012