Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη Ανταποδοτικών Υποτροφιών 2018

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-05-2018 09:19 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 25-06-2018 09:03

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ, υπάλληλος ΜΗΧΟΠ

  Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54, παρ. 2), η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης στη συνεδρίασή της αριθμ. 473/7-5-2018 αποφάσισε τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για το έτος 2018 ύψους 1000€. Για το κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε εδώ.

  Παρακαλούνται οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλλουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Γραφείο Ε5.014) και ώρες 10:00-13.00, από 18 Μαΐου 2018 έως και τις 29 Μαΐου 2018, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω:

  Με βάση τις δηλωθείσες ανάγκες των μονάδων και τις αιτήσεις που θα κατατεθούν θα δοθούν ανταποδοτικές υποτροφίες μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού για ανταποδοτικές υποτροφίες στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Στην αίτησή του, ο φοιτητής, μπορεί να δηλώσει μέχρι τρεις προτιμήσεις θέσεων. Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας βρίσκονται εδώ.

  Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων θα ζητήσει αυτεπάγγελτα τα στοιχεία που αφορούν στις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Για τα λοιπά κριτήρια, πατήστε εδώ.

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821006258, 2821037512


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012