Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-07-2022 15:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει  Φροντιστηριακό  έργο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-μερικής απασχόλησης για κάλυψη των αναγκών του μαθήματος Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι που θα διδαχθεί στη Σχολή κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23. Οι υποχρεώσεις του προσληφθέντος αφορούν στην διδασκαλία Φροντιστηριακών ασκήσεων.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματέα της Σχολής Ειρήνη Μαρεντάκη (διεύθυνση irini@tuc.gr) μέχρι τις 5/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00: Την επισυναπτόμενη αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

  Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

  Η Γραμματέας της Σχολής

  Ειρήνη Μαρεντάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012