Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Υποψήφιες Διπλωματικές Εργασίες στο ΧΗΜΗΠΕΡ

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-11-2022 11:55 από Tsouchlaraki Androniki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: atsouchlaraki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΔΕΠ ΧΗΜΗΠΕΡ. Άλλες ιδιότητες: ΔΕΠ ΜΗΠΕΡ

  Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΧΗΜΗΠΕΡ ότι υπάρχουν θέματα υποψήφιων διπλωματικών εργασιών στο εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του ΧΗΜΗΠΕΡ.

  Η Διδάσκουσα,

  Α. Τσουχλαράκη


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012