Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της 1821/2020 πρόσκλησης Κ.Ε. 81548 25-02-2020 14:33 25-02-2020 14:33
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 27529/17-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82068. 25-02-2020 14:29 25-02-2020 14:29
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 27494/2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81530 25-02-2020 13:22 25-02-2020 13:22
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης 25-02-2020 13:18 25-02-2020 13:18
Πρόσκληση για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο/διπλωματούχο ΑΕΙ 25-02-2020 12:39 25-02-2020 12:39
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 2176/24-01-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81811. 25-02-2020 10:44 25-02-2020 10:44
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 1728/20-01-20 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81879. 25-02-2020 10:07 25-02-2020 10:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 1564/16-01-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81967. 25-02-2020 09:15 25-02-2020 09:15
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 1420/15-01-20 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81804. 25-02-2020 08:46 25-02-2020 08:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου για έντεκα (11) μήνες. 24-02-2020 11:36 24-02-2020 11:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 24-02-2020 09:39 24-02-2020 09:39
Σχολή ΜΠΔ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργαστηριακό βοηθό για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακ. έτους 17-02-2020 10:21 17-02-2020 10:21
Έγκριση αιτήματος μη αποδοχής σύναψης σύμβασης διδασκαλίας μαθήματος Συστήματα Ελέγχου ΙΙ (ΜΠΔ-15989/2019 πρόσκληση) 14-02-2020 14:33 14-02-2020 14:33
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών επιλεγέντα υποψηφίου της 26215/2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82057 14-02-2020 13:19 14-02-2020 13:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. 13-02-2020 09:02 13-02-2020 09:02

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012