Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960. 23-03-2022 12:56 23-03-2022 12:56
Αποδοχή παραίτησης υποψηφίου - Κλήση επόμενου σε πίνακα κατάταξης για υπογραφή σύμβασης (20628/2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος) 22-03-2022 12:30 22-03-2022 12:30
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4051/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82264. 22-03-2022 09:32 22-03-2022 09:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81530. 21-03-2022 14:19 21-03-2022 14:19
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4036/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82264. 17-03-2022 14:06 17-03-2022 14:06
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4311/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82057. 17-03-2022 08:51 17-03-2022 08:51
Ανταποδοτικές υποτροφίες - εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 16-03-2022 14:18 16-03-2022 14:18
Δημοσίευση προκηρύξεων τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. 16-03-2022 12:47 16-03-2022 12:47
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2636/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82294. 16-03-2022 08:42 16-03-2022 08:42
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2532/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82549. 15-03-2022 13:38 15-03-2022 13:38
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2501/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82418. 15-03-2022 12:46 15-03-2022 12:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για εννέα (9) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 15-03-2022 10:56 15-03-2022 10:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82573. 04-03-2022 12:22 04-03-2022 12:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι μήνες με Πτυχιούχο Ψηφιακών Συτημάτων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 02-03-2022 13:13 02-03-2022 13:13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας με πτυχιούχο Βιολόγο, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης Κ.Ε. 82263 28-02-2022 12:32 28-02-2022 12:32
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012