Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82247. 14-06-2021 13:42 14-06-2021 13:42
Προκήρυξη 4 θέσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης (προκήρυξη 5Κ ΑΣΕΠ) 14-06-2021 12:44 14-06-2021 12:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82259. 14-06-2021 11:15 14-06-2021 11:15
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 7176/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82259. 11-06-2021 14:46 11-06-2021 14:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 7543/23-04-2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262. 11-06-2021 13:29 11-06-2021 13:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6553/2021 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269. 11-06-2021 13:00 11-06-2021 13:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81986. 11-06-2021 11:24 11-06-2021 11:24
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης μιας (1) νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 09-06-2021 13:29 09-06-2021 13:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο με ακρωνύμιο "SMARTGREEN" Κ.Ε ΕΛΚΕ 82012. 27-05-2021 10:07 27-05-2021 10:07
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 3584/12-02-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 26-05-2021 09:20 26-05-2021 09:20
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3970/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 26-05-2021 08:10 26-05-2021 08:10
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7203/2021 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130. 25-05-2021 09:52 25-05-2021 09:52
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7214/19-04-21 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81798. 24-05-2021 15:29 24-05-2021 15:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 6429/2021 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82155. 24-05-2021 10:40 24-05-2021 10:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλωματούχους Μηχ. Ορυκτών Πόρων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82011. 21-05-2021 15:17 21-05-2021 15:17
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012