Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) 07-06-2013 13:08 07-06-2013 13:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με Διδακτορικό Δίπλωμα) 07-06-2013 13:07 07-06-2013 13:07
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04-06-2013 13:21 04-06-2013 13:21
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03-06-2013 11:44 03-06-2013 11:44
Αποτελέσματα της 3821/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ορθή Επανάληψη 03-06-2013 09:18 03-06-2013 09:18
Αποτελέσματα της 2621/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03-06-2013 09:17 03-06-2013 09:17
Αποτελέσματα της 3821/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:23 29-05-2013 10:23
Αποτελέσματα της 3411/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:23 29-05-2013 10:23
Αποτελέσματα της 3419/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:22 29-05-2013 10:22
Αποτελέσματα της 3123/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:21 29-05-2013 10:21
Αποτελέσματα της 3522/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:20 29-05-2013 10:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-05-2013 13:59 22-05-2013 13:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 30-04-2013 14:01 30-04-2013 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 30-04-2013 13:58 30-04-2013 13:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς αξιολογητές στο έργο ΔΑΣΤΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης 04-04-2013 11:45 04-04-2013 11:45
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012