Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Αποτελέσματα της 3419/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:22 29-05-2013 10:22
Αποτελέσματα της 3123/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:21 29-05-2013 10:21
Αποτελέσματα της 3522/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29-05-2013 10:20 29-05-2013 10:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-05-2013 13:59 22-05-2013 13:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 30-04-2013 14:01 30-04-2013 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 30-04-2013 13:58 30-04-2013 13:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς αξιολογητές στο έργο ΔΑΣΤΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης 04-04-2013 11:45 04-04-2013 11:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 28-03-2013 12:45 28-03-2013 12:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 26-03-2013 14:00 26-03-2013 14:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 'εως επτά (7) προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 26-03-2013 13:56 26-03-2013 13:56
Αποτελέσματα της υπ' αρίθμ 229/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20-03-2013 13:50 20-03-2013 13:50
Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 13640/4.12.2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20-03-2013 13:44 20-03-2013 13:44
Δημοσίευση προκήρυξης μιας θέσεως ΔΕΠ στο Γενικό Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο Συναρτησιακή Ανάλυση 20-03-2013 12:40 20-03-2013 12:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 19-03-2013 13:29 19-03-2013 13:29
Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 13312/27.12.2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16-03-2013 20:35 16-03-2013 20:35
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012