Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΔΑΣΤΑ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) Νομικό, λήξη προθεσμίας 04.04.2012, ωρα 14.00 19-03-2012 13:38 19-03-2012 13:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφ/ντος για 1 Μηχ. Περ/ντος ή Χημικό Μηχανικό στο έργο REMESEP, τέλος προθεσμίας 02/04/2012, 14:00 16-03-2012 13:05 16-03-2012 13:05
Πρόσκληση για υποβολή πρότασης για σύναψη έως 2 συμβάσεων-μίσθωση έργου, λήξη προθεσμίας 28.03.2012 12-03-2012 12:08 12-03-2012 12:08
Προκήρυξη θέσεως με το ΠΔ 407/80 για το ΚΕΓΕΠ 08-03-2012 12:50 08-03-2012 12:50
Πρόσκληση υποβολής πρότασης για σύναψη εως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, λήξη προθεσμίας υποβολής 23.03.2012 07-03-2012 09:13 07-03-2012 09:13
ΕΥΑΓΟΡΑΣ-Πρόσκληση υποβολής πρότασης σύναψης έως 3 συμβάσεων έργου, λήξη προθεσμίας 19.03.2012 02-03-2012 13:36 02-03-2012 13:36
πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 12402/19.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-02-2012 13:02 22-02-2012 13:02
πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 151/09.01.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-02-2012 11:31 22-02-2012 11:31
Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 11748/08.12.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-02-2012 10:18 22-02-2012 10:18
2o πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 10754/22.11.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδ/ντος 22-02-2012 09:18 22-02-2012 09:18
2ου πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για 12053/13.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21-02-2012 16:14 21-02-2012 16:14
Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ και ΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-02-2012 08:59 21-02-2012 08:59
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού για 5 μήνες, λήξη προθεσμίας 1-3-2012 14-02-2012 08:59 14-02-2012 08:59
Προκήρυξη 5 θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στα Τμήματα Μηχ. Παρ. και Διοίκησης και Γενικό 13-02-2012 09:48 13-02-2012 09:48
Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αρθμ. 12053/13.12.2011 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27-01-2012 10:56 27-01-2012 10:56
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012