Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΥΑΓΟΡΑΣ-Πρόσκληση υποβολής πρότασης σύναψης έως 3 συμβάσεων έργου, λήξη προθεσμίας 19.03.2012 02-03-2012 13:36 02-03-2012 13:36
πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 12402/19.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-02-2012 13:02 22-02-2012 13:02
πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 151/09.01.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-02-2012 11:31 22-02-2012 11:31
Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 11748/08.12.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-02-2012 10:18 22-02-2012 10:18
2o πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 10754/22.11.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδ/ντος 22-02-2012 09:18 22-02-2012 09:18
2ου πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για 12053/13.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21-02-2012 16:14 21-02-2012 16:14
Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ και ΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-02-2012 08:59 21-02-2012 08:59
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού για 5 μήνες, λήξη προθεσμίας 1-3-2012 14-02-2012 08:59 14-02-2012 08:59
Προκήρυξη 5 θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στα Τμήματα Μηχ. Παρ. και Διοίκησης και Γενικό 13-02-2012 09:48 13-02-2012 09:48
Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αρθμ. 12053/13.12.2011 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27-01-2012 10:56 27-01-2012 10:56
υπ'αριθμ. 12260 ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ 1 ατόμου κλάδου ΠΕ Οικονομικού, λήξη προθεσμίας 06.02.2012, 14.00 23-01-2012 13:17 23-01-2012 13:17
υπ'αριθμ. 12237 Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Οικονομικού, λήξη προθεσμίας 06.02.2012, 14.00 23-01-2012 13:07 23-01-2012 13:07
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Διοίκησης, Λήξη προθεσμίας 03.02.2012, ώρα 14.00 20-01-2012 16:01 20-01-2012 16:01
Προκήρυξη 6 θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στα Τμήματα Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών και Μηχ. Ορυκτ. Πόρων 19-01-2012 09:19 19-01-2012 09:19
Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 10754/22.11.2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-1 θέση Γεωπόνου και 1 θέση Βιολόγου/Βοτανολόγου 17-01-2012 09:59 17-01-2012 09:59
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012