Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα ΜΠΔ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-02-2011 14:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, βάσει του Π.Δ. 407/80, κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011:
  1. Κατόχους διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία ή μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή/και ΤΕΙ, προκειμένου να καλύψουν τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:
  Εαρινό Εξάμηνο
  • Τεχνολογία Παραγωγής ΙΙ
  • Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ (CAD)
  • Μη Γραμμικός Προγραμματισμός
  • Δυναμικός Προγραμματισμός

  2. Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την εκτέλεση διδακτικού-εργαστηριακού έργου σε μαθήματα του Τμήματος, με εμπειρία στην εργαστηριακή άσκηση φοιτητών στα κάτωθι μαθήματα – γνωστικά αντικείμενα:
  Εαρινό Εξάμηνο
  • Ρευστομηχανική
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Ανάλυση Δεδομένων
  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  • Μη Γραμμικός Προγραμματισμός
  • Υδροδυναμικές και Θερμικές Μηχανές
  • Δυναμικός Προγραμματισμός

  Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τις πιστώσεις που θα διατεθούν από το ΥΠΕΠΘ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και με βάσει τις ανάγκες του Τμήματος.

  Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες του Τμήματος (www.dpem.tuc.gr).

  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να καταθέσουν/αποστείλουν, λόγω του επείγοντος του θέματος, μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2011, βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα του διδακτορικού διπλώματος ή/και των τίτλων σπουδών τους στην παρακάτω διεύθυνση:

  Πολυτεχνείο Κρήτης
  Γραμματεία Τμήματος Μ.Π.Δ.
  Πολυτεχνειούπολη - Κουνουπιδιανά
  73100 ΧΑΝΙΑ
  Τηλ. 28210.37255, Fax 28210.69410


  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012