Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σμυρναίου Δημητρίου - Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-01-2020 08:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Θέμα
  Εφαρμογή για την Διαχείριση ενός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων, Βασισμένο στο Arduino για Online Ύδρευση
  A Web of Things Arduino Wireless, Sensor-Based Automatic Plant Watering System Application

  Εξεταστική Επιτροπή
  Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (επιβλέπων)
  Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης

  Περίληψη
  Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών για την επικοινωνία των χρηστών με ένα σύστημα αυτόματης άρδευσης αγροτεμαχίου. Το σύστημα αποτελείται από ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων και ένα ενσωματωμένο σύστημα (embedded system) για την καταγραφή των φυσικών φαινομένων (θερμοκρασιών, υγρασίας ατμόσφαιρας και εδάφους), ένα σύστημα μεταφόρτωσης των δεδομένων μέσω ασύρματου δικτύου 4G σε ένα διακομιστή χρησιμοποιώντας web services και την επακόλουθη αποθήκευση τους σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, περιλαμβάνει την κατασκευή RESTful web services για τη διαχείριση των δεδομένων, καθώς και την τροποποίηση των παραμέτρων μέσω των οποίων ο αλγόριθμος επιλέγει αν θα ξεκινήσει ή όχι την άρδευση του αγροτεμαχίου. Σχεδίαση και κατασκευή μιας φιλικής προς το χρήστη διεπαφής έτσι ώστε να είναι προσιτό σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, όπως και μιας εφαρμογής (Android app) και τα αντίστοιχα RESTful webservices. Τα μέρη του συστήματος κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (Postgres, Java Spring boot framework, AngularJS, C# .NET core, Xamarin, Dockers κ.α.)
  Με την υλοποίηση των εφαρμογών εξάγονται άμεσα συμπεράσματα ως προς τη βελτίωση τους καθώς και για τη χρήση των παραγόμενων δεδομένων και των αντίστοιχων web services που τα διαχειρίζονται  από το ευρύ κοινό με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ποιότητα των καλλιεργειών σε σχέση με την κατανάλωση νερού.
   


  Τόπος: Λ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042
  Έναρξη: 27/01/2020 11:00
  Λήξη: 27/01/2020 12:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012