Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος

ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-03-2011 10:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονομικών συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα «MEDIWAT - Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (MED PROGRAMME 75% ΕΤΠΑ, 25% Εθνική Συμμετοχή) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος γίνεται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακάτω θέση απασχόλησης επιστήμονα με σύμβαση έργου:

  Θέση Απασχόλησης Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου Περίοδος 21 μήνες Ποσό 20.664 € (συμπ/νου του ΦΠΑ) Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, να έχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης επικεντρωμένο σε θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε θέματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων και επίσης, εμπειρία σε θέματα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων για άρδευση.

  Παραδοτέα – • Σύνταξη μελέτης με θέμα “The potential of wastewater recycling on Crete: Α State of the Art Report”, με παραδοτέο: Τεχνική έκθεση (στα Αγγλικά) και αμοιβή 3.936,00 (συμπ/νου του ΦΠΑ). • Σύνταξη μελέτης με θέμα “Strategic plan for water recycling on Crete, με παραδοτέο Τεχνική έκθεση (στα Αγγλικά) και αμοιβή 7.872,00 (συμπ/νου του ΦΠΑ). • Σύνταξη μελέτης με θέμα “Local/Regional assessment of solutions for water recycling on Crete”, με παραδοτέο Τεχνική έκθεση (στα Αγγλικά) και αμοιβή 8.856,00 (συμπ/νου του ΦΠΑ).

  Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μέχρι την Τρίτη 29/03/2011 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στην διεύθυνση

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών Υπόψη: ∆ιοικητικού Τμήματος κα Χριστιάνα ∆ασκαλάκη & κα Φραγκεδάκη Ντίνα Τηλ. επικοινωνίας: 28210 37041 - 37040 Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των ∆ημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, Χανιά) και στo τηλέφωνο 28210 37041 (κα Χριστιάνα ∆ασκαλάκη) & 28210 37040 ( κα Ντίνα Φραγκεδάκη), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διευθύνσεις www.tuc.gr και www.elke.tuc.gr

  Χανιά,

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
  Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης
  Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012