Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο θέσεων εργασίας Υπαλλήλων Γραφείου

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-04-2011 11:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του πλάνου δράσης της για το 2011 και με σκοπό την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς την Πολυτεχνική κοινότητα, προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διάρκειας ενός έτους, δύο υπαλλήλους με κύρια αρμοδιότητα τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων των μελών ΔΕΠ από τις εγκαταστάσεις των κτηρίων της Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη και Γαλλική Σχολή, την επίβλεψη και επιμέλεια έκδοσης των διδακτικών συγγραμμάτων των φοιτητών, τον σχεδιασμό και επιμέλεια εκτύπωσης διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες προβολής του Ιδρύματος καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης των διδασκόντων και λοιπού προσωπικού για το στάδιο ολοκλήρωσης της έκδοσης των εργασιών τους.

  Τυπικά προσόντα:
  • Πτυχίο Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοίκηση Βιβλιοθηκονομίας ή σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώσεις υπολογιστών
  • Τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην επιμέλεια, σχεδιασμό και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου έντυπου υλικού προβολής ή σε αρχειοθέτηση έντυπου υλικού


  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 15/04/2011 σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, info<στο>eadip.tuc[dot]gr ή να το καταθέσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εταιρείας στην Πολυτεχνειούπολη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30- 14.30 , εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.

  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
  Μαρία Πετραντωνάκη

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012