Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9199/21-05-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82011.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9199/21-05-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82011.

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-06-2021 10:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10826/15-06-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 9199/21-05-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη έως  (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου  με διπλωματούχους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «RISK ASSESSMENT OF FINAL PITS DURING FLOODING με Ακρωνύμιο (RAFF)», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Γαλετάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82011.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012