Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδ. δικαίου με ερευνητές Κ.Ε. 82057

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-06-2021 12:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με ερευνητές, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μάρκο Παπαγεωργίου και κωδικό 82057.

  Αντικείμενο: Οι επιλεγέντες θα συνεισφέρουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιγραφή της δράσης (Description of Action – DoA) και θα συμμετάσχουν στην συγγραφή ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά συνέδρια και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, σε μία εκ των ακόλουθων διευθύνσεων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης: α) markos@dssl.tuc.gr (Καθηγητής Μ. Παπαγεωργίου), β) ipapa@dssl.tuc.gr (Αν. Καθηγητής Ι. Παπαμιχαήλ), γ) vmv@dssl.tuc.gr (κ. Ε. Βουντουράκης, ΕΔΙΠ), έως την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00 μ.μ. (EEST). Προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται μεταγενέστερα, δε θα λαμβάνονται υπόψη και δε θα αξιολογούνται.
  Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων με όμοιο τρόπο (ενν. ηλεκτρονικά).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012