Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης με σύμβαση για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-07-2021 13:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  (Απόφαση της 564ης /13.07.2021  Συγκλήτου)

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  (Η.Μ.Μ.Υ.) και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση, για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, καθηγητή/καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να έχουν:

   • Πτυχίο στην Αγγλική γλώσσα και φιλολογία
   • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή εξαιρετική εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική ορολογία
   • Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης Moodle
     

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης (είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: protocol@mail.tuc.gr είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Γλωσσικό Κέντρο, (Κτίριο Ε1) έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021  και ώρα 14:00, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση

  2. Βιογραφικό σημείωμα 

  3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών 

  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους 
   

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων (ΚΕ.Γ.Ε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο τηλέφωνο +30- 28210-37338.

   

  Χανιά, 14.07.2021

  Από τη Γραμματεία Συγκλήτου

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012