Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας Ο.Χ. με Γεωπόνο/Βιολόγο/Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε.82263

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας Ο.Χ. με Γεωπόνο/Βιολόγο/Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε.82263

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-07-2021 11:36 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-07-2021 11:39

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας (BIOME), με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82263 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β΄Κύκλος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012