Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχων - Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-08-2021 10:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι καταλλήλων προσόντων για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ή/και φροντιστηριακών ασκήσεων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (secretary@ece.tuc.gr) από τις 16 έως τις 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00.

  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secretary@ece.tuc.gr).  


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012