Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης τριών (3) νέως θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-08-2021 13:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-08-2021 13:30

  Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως εξής:

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : ΨΓΡ0469Β6Ν-9Ξ4), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 23268)  και στο γνωστικό αντικείμενο : « Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός  »

  ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : ΨΔΕΣ469Β6Ν-ΧΡΨ ), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 23275) και στο γνωστικό αντικείμενο :  «Τεχνολογία Λογισμικού και Διαδικτύου (Συστήματα, Αλγόριθμοι)»,

  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : 69ΡΦ469Β6Ν-ΧΤΦ), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 23276)  ή Επίκουρου Καθηγητή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 23277)  και

  στο γνωστικό αντικείμενο: «Δυναμική Συστημάτων και Αυτόματη Ρύθμιση Διεργασιών – System Dynamics and Process Control »,

  ΦΕΚ δημοσίευσης προκηρύξεων υπ. αριθμ. 1844/τ.Γ΄/13.08.2021 

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

        Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  25.10.2021


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012