Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Απολύμανση και Εξολόθρευση (Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία) των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΑΕ 0899.α ύψος δαπάνης 3.000€

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Απολύμανση και Εξολόθρευση (Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία) των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΑΕ 0899.α ύψος δαπάνης 3.000€

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-10-2021 13:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία) των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνειούπολη, Γαλλική Σχολή, Κτήριο Παπαδόπετρου) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως  26.10.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012