Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Αποδοχή παραίτησης υποψηφίου - Κλήση επόμενου σε πίνακα κατάταξης για υπογραφή σύμβασης (20628/2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος)

Αποδοχή παραίτησης υποψηφίου - Κλήση επόμενου σε πίνακα κατάταξης για υπογραφή σύμβασης (20628/2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος)

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-03-2022 12:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Αποδοχή παραίτησης (αρ. πρωτ. επιστολής 4935/28-02-2022) του με αρ. πρωτ. πρότασης 23541/09-12-2021 υποψηφίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/15-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως μιας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο Κομνίτσα και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81986


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012