Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3698/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82503

  • 1
  • Συντάχθηκε 23-03-2022 15:30 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5625/03-03-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3698/10-02-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods - PROBONO», με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Διονυσία Κολοκοτσά και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82503.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012