Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3983/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82535.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3983/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82535.

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-04-2022 12:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 01-04-2022 12:50

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. 7216/29-03-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 3983/11-02-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Secure communication based on robust 3D localization», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρυστινό και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82535.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012