Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με ΠΕ Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος K.E. 82358

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με ΠΕ Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος K.E. 82358

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-04-2022 13:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-04-2022 14:03

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του προγράμματος με τίτλο «EURECA-PRO/European University on Responsible Consumption and Production», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82358, το οποίο χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με αντικείμενο την παροχή διδακτικού έργου μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ως ξένης γλώσσας και αφορά σε γνωριμία με την Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό.

  Διάρκεια απασχόλησης: Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  Ποσό Αμοιβής: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων.

  Τόπος παροχής έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανίων.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8816/15-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της πρότασης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της κατάθεσης του φακέλου προς αποστολή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραλαβής του από το αρμόδιο τμήμα προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων. Αντικατάσταση ή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012