Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις με σύμβαση έργου

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-06-2011 13:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου 2 ατόμων στα πλαίσιο της πράξης 04.72.34.01.01 «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
  Θέση Νο1: Απασχόληση Μηχανικού Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση έργου.
  Διάρκεια Απασχόλησης : 5 μήνες. Συνολικό Ποσό : 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  Θέση Νο2: Απασχόληση πτυχιούχου ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, ή Μηχανικού Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση έργου.
  Διάρκεια Απασχόλησης : 2 μήνες. Συνολικό Ποσό : 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Η παρούσα πρόσκληση διορθώθηκε από νεότερη στη διεύθυνση http://www.tuc.gr/news.html?&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=5027

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012