Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο έργου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-06-2011 15:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο του έργου

  Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα
  Θέση Νο1: Απασχόληση Μηχανικού Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση έργου.
  Διάρκεια Απασχόλησης : 5 μήνες. Συνολικό Ποσό : 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  Θέση Νο2: Απασχόληση πτυχιούχου ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, ή Μηχανικού Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση έργου.
  Διάρκεια Απασχόλησης : 2 μήνες. Συνολικό Ποσό : 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  θα γίνει στα πλαίσιο του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθησης (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους,


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012