Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη με το ΠΔ 407/80

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-07-2011 15:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, με το Π.Δ. 407/80, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μαθημάτων κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012.

  Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012