Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 2 άτομα στο πλαίσιο της πράξης 01.72.22.01.02 «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) το

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 2 άτομα στο πλαίσιο της πράξης 01.72.22.01.02 «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) το

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-07-2011 12:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της πράξης 01.72.22.01.02 «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης»(ΚΑΕ 80297), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», «Άξονας Προτεραιότητας 1: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από τους εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα

  Θέση Νο1 : Σύμβαση έργου. Περίοδος 24 μήνες. Ποσό: 56.640 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και συναφές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμα αναγνωρισμένα πτυχία από αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  Θέση Νο2: Σύμβαση έργου. Περίοδος 24 μήνες. Ποσό: 47.000 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και της Πληροφορικής από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012